Associació de Mares i Pares Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat

Animeu-vos a formar part de l'AMPA i participeu en la vida de l'escola.

Les famílies participen

Les famílies participen

Considerem que la implicació de les famílies a l'escola és essencial. Per fomentar la participació activa, comptem amb:

L’AMPA

Representem la veu de les famílies a l'escola i a l'administració.
Organitzem diferents activitats, tant formatives com lúdiques. 
Fomentem la participació de les famílies a la vida de l’escola: L'AMPA som tots.
Contacte: infoampa.claver@fje.edu

L'Escola de Pares i Mares

Reflexionem i compartim amb altres pares i mares temes relacionats amb l'educació. 
Gaudim d’aquest espai de trobada, d'intercanvi i diàleg enriquidor. 
Ens organitzem en grups reduïts de famílies amb criatures d'edats similars.
Ens trobem sis cops durant el curs, sempre en divendres al vespre.
Contacte: epmclaver2@gmail.com

Imatge
Logo de l'Escola de Pares i Mares de Jesuïtes Lleida
Imatge
Logo de l'AMPA de Jesuïtes Lleida