Projecte educatiu Batxillerat

Fomentem el pensament analític, crític i creatiu de l’alumnat.

El nostre projecte educatiu a Batxillerat

Què cerquem?

Impulsem que l’alumnat esdevinguin persones conscients, reflexives, capaces de fer una bona anàlisi del món, competents, amb habilitats per extreure el millor de si mateixes, amb les eines necessàries per desenvolupar-se personalment i professionalment, compassives. 

Apostem per assumir la realitat i el compromís per aconseguir un món més just. 

Oferim una formació integral en què l’alumne/a és el/la protagonista del seu propi aprenentatge. Donem l’oportunitat de participar en  experiències de voluntariat i descoberta de noves realitats amb una crida explícita a transformar l’entorn, així com a integrar els coneixements amb rigor i profunditat,  des de l'excel·lència acadèmica i personal.

Fomentem  l’autoconeixement i la interioritat que ajuden l’alumne a créixer d’una manera integral i harmònica. Acompanyem l’alumnat per descobrir les seves competències, valors, habilitats i allò que se sent cridat a ser i a fer.

Formem homes i dones per als altres, aspecte que marca la dimensió humana de la formació del Col·legi Claver. Promovem la dimensió solidària, desenvolupem la dimensió espiritual a través del treball de la interioritat, donant especial importància a l'acompanyament personal dels nostres alumnes. 

Eixos principals

Què potenciem?

Volem acompanyar els joves en el camí que el prepararà per afrontar els reptes de la societat del futur i per això potenciem: Una sòlida preparació acadèmica i intel·lectual: responsabilitat i rigor. Lideratge personal i presa de decisions Pensament crític, creatiu i analític per desenvolupar estratègies i habilitats per la vida. Descobrir-nos com a persones per respondre els reptes d’un món global. El reconeixement i la posterior resposta a les diferents realitats de la societat a través del compromís social i la sensibilitat respecte als altres, l’entorn i la societat.

Un Batxillerat en transformació

L'acció tutorial i l'acompanyament docent son essencials en aquesta etapa de presa de decisions, per això, oferim acompanyament personalitzat i generem espais d’aturada en moments clau del curs que ens permeten interioritzar tot el que els alumnes aprenen i viuen. Volem facilitar a l’alumne/a recursos que, un cop interioritzats, li permetin guanyar autonomia, llibertat i dissenyar un projecte personal de vida. Oferim acompanyament personalitzat i orientació vocacional i professional a través de sessions de treball i propostes orientades a millorar el coneixement de si mateixos i del que els oferirà el món universitari i laboral.

Estratègies i metodologies

Com ho fem?

Cerquem la formació integral i maduresa Intel·lectual i personal. Treballem perquè els alumnes aconsegueixin els coneixements i habilitats que els ajudin a incorporar-se a l’educació superior i posteriorment al món laboral amb responsabilitat i competència.

Oferim matèries de diferents itineraris i àmbits com també programes que promouen l'emprenedoria i el desenvolupament de competències que donen resposta a les necessitats del segle XXI.

Metodologia activa i variada

L’estudi sistemàtic de l’etapa anterior (NEI i TQE) esdevé a Batxillerat més conscient i responsable. Incorpora metodologies i estratègies més madures, tot potenciant la capacitat de globalitzar els continguts i fer que l’alumne desenvolupi una actitud activa i autònoma a l’aula: cercar, observar, compartir i mostrar.

En aquesta etapa treballem el rigor acadèmic com a eina indispensable alhora que incorporem metodologies i estratègies com la reflexió i anàlisi, la recerca, la creativitat, l’experimentació, l’argumentació i el debat o la resposta a reptes reals que ens permeten anar més enllà del propi currículum acadèmic.

Aprenentatge experiencial

Aprenentatge experiencial a través de treballs de recerca, projectes i pràctiques que integren coneixements, habilitats i competències.

En quins escenaris ho aprenem?

Organització del currículum de Batxillerat

El Batxillerat al Claver ofereix itineraris pensats per facilitar l’accés als graus universitaris i desenvolupar-los amb èxit.

Treball de recerca

El Treball de Recerca de Batxillerat té com a principal objectiu que els alumnes desenvolupin habilitats i competències relacionades amb la recerca que els seran d’utilitat en un futur acadèmic i professional. Un projecte que permet a l’alumnat desenvolupar els seus interessos i habilitats i posar-los al servei dels altres.

Té alhora un fort component orientador, sovint l’aprofundiment en un tema d’interès desperta una vocació o alimenta la convicció d’una tria que ja es comença a perfilar en alumnes de Batxillerat.

Plusos Acadèmics

Proposem un itinerari d’activitats al llarg del curs escolar que es realitzen fora del centre i que estan vinculades amb el contingut curricular de les matèries que oferim per tal d’incloure el món dins de l’aula ordinària. Aquestes activitats culturals voluntàries permeten que l’alumnat ampliï el seu bagatge cultural i intel·lectual.

Preparació proves PAU

Al llarg de l’etapa del Batxillerat preparem als nostres alumnes per afrontar i superar amb èxit les proves PAU per poder accedir als diferents graus universitaris.

Orientació acadèmica

Oferim als alumnes diverses propostes que els permeten apropar-se al món universitari, els cicles formatius de grau superior i l’àmbit laboral mitjançant el contacte directe amb les universitats i centres d’estudi. 

Organitzem jornades d’orientació acadèmica i professional amb taules rodones de les diferents branques d’estudi (Científic, Tecnològic, Social o Humanístic) on professionals i antics alumnes expliquen com son els estudis, amb quina actitud cal afrontar-los, com s’ha de preparar i què és el que es trobaran un cop surtin de l’escola. 

També realitzem diferents seminaris i sortides de modalitat que ens permeten apropar-nos  al món laboral i conèixer de primera mà diferents perfils i competències personals i professionals per desvetllar i confirmar vocacions que sens dubte els ajudaran a prendre decisions importants que marcaran el seu futur professional.

Emprenedoria social

Eduquem els i les nostres alumnes en la sensibilitat respecte els altres, l’entorn i la societat per tal que esdevinguin persones participatives i solidàries. Potenciem la formació humana i el compromís social dels nostres alumnes tot treballant valors evangèlics. Els convidem a viure experiències d’aprenentatge i servei en diferents entorns i també entitats del sector social, realitats menys afavorides i les activitats d’Estiu Claver. 

Formació humana i religiosa

L’equip de Pastoral ofereix la possibilitat i fomenta la participació dels alumnes en experiències de sentit i creixement personal que li permetin prendre consciència de la realitat que l’envolta i de la seva necessitat de compromís per construir un món millor, a través d’experiències com Auschwitz, Frontera Sud, Taizé o recessos. 

Intercanvis

Preparem els nostres alumnes per afrontar el repte de la diversitat, conèixer les diferències existents i saber trobar un terreny comú entre les diferents cultures i persones i, en aquest context, l’impuls de les llengües es fonamental per aconseguir aquest objectiu.

Convidem a l’alumne a viure una experiència immersiva en un context diferent a l’habitual. Consta d’un programa d’activitats i visites en la llengua d’aprenentatge (anglesa, francesa i alemanya) que enriqueix culturalment i personal.

El període d’aprenentatge abasta unes activitats de planificació i preparació prèvia a la mobilitat, l’estada pròpiament, així com l’avaluació i el seguiment posteriors a l’experiència.

Ciutadania Global

Eduquem en la Ciutadania Global per fer dels i les nostres alumnes persones que comprenguin la complexitat del món actual i assumeixin el seu propi lloc amb una actitud de discerniment continu, que vulguin ser agent de canvi a través d’un ferm compromís amb el seu entorn. 

Amb aquesta mirada humanista, aquesta voluntat de contribuir a la construcció d’una ciutadania global la concretem en els següents àmbits: 

  • Equitat de gènere i coeducació
  • Justícia social
  • Interculturalitat i inclusió
  • Desenvolupament humà i sostenible
  • Participació democràtica

Certificació oficial llengües estrangeres

L’alumnat té la possibilitat d’obtenir la certificació dels nivells B1 d’alemany.

Batxillerat DUAL

Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l'American High School Diploma. Quan finalitzen els seus estudis. Els alumnes del Diploma Dual aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants nord-americans en finalitzar el High School, que està reconeguda a tots els estats i a totes les universitats del món. 

El programa afavoreix la Immersió lingüística, tecnològica i personal Juntament amb la millora notable del nivell d'anglès, el Diploma Dual proporciona als i les alumnes un alt grau d'autonomia personal i una gran facilitat en el maneig de les noves tecnologies.