Projecte educatiu de Primària

Donem continuïtat als elements pedagògics i metodològics i promovem la formació integral de l’alumnat.

El nostre projecte educatiu de primària

Què cerquem?

Estimulem la iniciativa, despertem la inquietud, afavorim les actituds curioses i crítiques de l’alumnat. Fomentem els valors com a base de la formació i creixement al llarg de la vida. 

Eixos principals:

Alumnes protagonistes

Acollim a l’infant i valorem la seva individualitat i capacitat. Proporcionem un espai de seguretat, estima i confiança.

Personalització

Prioritzem els interessos dels infants i ampliem a altres significatius culturalment. Personalitzem la proposta educativa amb espais en els quals els infants escullen, proposen i actuen sobre el mateix aprenentatge.

Aprenentatge actiu

Fem. Observem. Experimentem. Juguem. Tot, per aconseguir un aprenentatge actiu. Facilitem l’aprenentatge progressivament per esdevenir autònom, vivencial i guiats i ajudats per l’equip docent.

Aprenentatge amb sentit

Apostem per aprenentatges funcionals, significatius i profunds per transferir a la realitat propera. Fomentem l’aquí i l’ara.

Aprenentatge conscient

Creiem en la conscienciació del mateix progrés. Oferim espais d’anàlisi i reflexió per consolidar l’autoconcepte positiu de l’individu com aprenent.

Reptes

Mobilitzem i adherim els nostres alumnes a la descoberta, la investigació i l’aprenentatge a partir d’estímuls. 

Aprenentatge social

Aprenem i convivim en comunitat. Aprofitem la riquesa de la interacció social amb iguals, famílies i educadors.

Educadors compromesos

Compartim una mateixa mirada infants i docents. Integrem la identitat com educadors en elements característics del projecte educatiu de l’escola.

Espais per l’aprenentatge

Disposem d'espais i recursos facilitadors al servei de l’aprenentatge.

Flexibilitat

Adaptem la realitat dels alumnes i l’entorn a què pertany de la mà de la proposta educativa.

Projecte matemàtic

Potenciem el pensament matemàtic amb metodologies que vinculen la manipulació i experimentació de diferents objectes en situacions quotidianes.

Anglès integrat

Integrem la llengua anglesa en diferents moments i propostes de forma natural. Enfoquem l’aprenentatge en la comunicació oral i motivació vers les llengües.

Com ho cerquem?

Treball per projectes

Facilitem i desenvolupem les competències i habilitats pròpies de l’etapa de la mà de projectes globalitzadors. Integrem els coneixements de les diferents àrees curriculars. Aprenem a descobrir guiant i els infants participen activament en processos conginitus de rang superior en totes les fases del projecte. 

Matèries específiques

Aprofundim en certs àmbits per crear nous espais propis i sistematitzacions pel treball per projectes.

Inicis i finals del dia

Apostem per espais de calma durant el dia per connectar amb un mateix i predisposar-se a viure el dia en profunditat. Agraïm al final del dia i posem cor a allò viscut.

Inici i final de setmana

Visualitzem els objectius de la setmana quant a aprenentatges i experiències. Apostem per la seguretat i predisposició a l’aprenentatge en aquests moments. Revisem al final de la setmana com hem après i ho valorem de forma compartida amb el grup i els docents. 

Assemblea

Possibilitem el diàleg serè en un espai setmanal per aprofundir en les possibilitats de participació en l'escola i la comunitat. Visibilitzem i potenciem la importància de la cultura democràtica de la nostra societat.

Projecte Lector

Gaudim de la lectura amb espais per aprofitar la lectura individual i compartida. Donem llibertat en l’elecció de les col·leccions de la biblioteca d’aula.

Caixes de recerca

Ambients d’aprenentatge

Fomentem l’elecció de l’alumnat en funció dels seus interessos. Apostem per reunir-se amb altres companyes i companys amb interessos comuns per investigar, crear, jugar i relacionar-se. 

Projecte CREA

Situem l’alumnat davant del repte de dissenyar, prototipar i crear quelcom de la mà dels companys. Perseguim la idea de compartir-ho en entorns reals: amb la família, la comunitat, organitzacions… Fomentem la creativitat en estat pur.

Segona llengua addicional (alemany i francès)

Incorporem una segona llengua addicional en els cursos superiors de primària. Descobrim una nova llengua i apostem per la continuïtat a la secundària.