Projecte educatiu d'ESO

Acompanyem a l’alumnat en la construcció dels valors per prendre decisions.

El nostre projecte educatiu a l'ESO

Què cerquem?

Cerquem “Aprenents experts” amb capacitat per donar resposta a reptes complexos, joves amb pensament crític capaços de «prendre decisions amb sentit» que els ajudin a orientar la pròpia vida, forjant ciutadans globals capaços de “transformar-se per a transformar”.

Potenciem l’autoconeixement i la interioritat per créixer d’una manera integral i harmònica tot cooperant en equip. Descobrim les seves competències, valors, habilitats i tot el que sent i fa. 

Formem homes i dones per als altres, i aprofundim en la dimensió humana de la formació del Col·legi Claver. Promovem la dimensió solidària,  desenvolupem la dimensió espiritual a través del treball de la interioritat, donant especial importància a l'acompanyament personal dels nostres alumnes.

Eixos principals de l’ESO:

Atenció personalitzada i acció tutorial

L’eix de la nostra educació. Impliquem a tot l’equip per l’acompanyament dels joves en la seva formació. Oferim atenció personal, acadèmica i professional a tots els àmbits de l’escola. Fomentem la comunicació entre família i escola amb tutories en grups i individuals.

Docència compartida

Coordinem de manera activa a dos o més educadors per oferir estratègies d’aprenentatge que no són possibles en la docència en solitari. Compartim responsabilitats en l’ensenyament de tot l’alumnat a l’aula amb planificació, execució i avaluació. Atenem a la diversitat de l’aula des de la inclusió. Creem els recursos i la professionalitat en benefici de l’alumnat. Facilitem el coneixement de l’alumnat amb la presència del professorat a la mateixa aula. Afavorim els diferents referents amb distintes experteses i tarannàs per facilitar la relació alumne-professor. 

Alumne protagonista

Aprèn a utilitzar estratègies per millorar els seus aprenentatges a partir de la participació i la presa de consciència que pren i com ho aprèn.

Diversitat metodològica

Aprofundim en metodologies diverses que evolucionen i avancen en totes les etapes en funció dels aprenentatges (projectes, ABP, programes, flipped, Classroom). Potenciem els diferents talents i construïm alumnes competents.

Aprenentatge competencial

Basem l’aprenentatge en el desenvolupament de les competències, construint i compartint coneixement de manera individual i col·lectiva. Apostem pel desenvolupament del pensament crític i creatiu.

Model d’aprenentatge de les Llengües, MALL

Posem l’accent en la competència comunicativa amb una perspectiva multidisciplinària que reconegui i reforci el component transversal de les llengües. La llengua no és només matèria,   una eina fonamental dels aprenentatges i de la comunicació. 

Internacional

Treballem per assolir la competència dels alumnes tant en la primera llengua com en les secundàries i addicionals. Utilitzem els idiomes en contextos significatius i comunicatius. Convidem a l’alumne a viure una experiència immersiva en un context diferent de l'habitual. Apostem per un programa d’activitats i visites en la llengua d’aprenentatge (anglesa, francesa i alemanya) que enriqueix culturalment i personal. Realitzem activitats de planificació i preparació prèvia a la mobilitat, l’estada pròpiament, així com l’avaluació i el seguiment posteriors a l’experiència.

Tecnologies de la informació la comunicació

Fem ús de les TIC com a eines pedagògiques, per afrontar amb qualitat l'ensenyament dels nostres alumnes, aprofitant, de manera crítica, tot allò que la tecnologia ens ofereix. Disposem de l'entorn privat de la xarxa de Jesuïtes Educació, la “NET”, entorn col·laboratiu en el qual professorat i alumnat gaudeixen de serveis que complementen l’aprenentatge a l’aula.

Espais polivalents i agrupaments flexibles

Disposem d’espais al servei de l’aprenentatge, diàfans, polivalents i funcionals per fer diferents agrupacions en funció de la tasca.

Com ho cerquem?

Inici i final del dia

Creem espais d’acollida i conformació de grup que faciliten l’obertura i la reflexió més enllà de la realitat. Finalitzem el dia fent-nos conscients de les tasques realitzades i dels aprenentatges adquirits.

Inici i final de setmana

Presentem els objectius i les tasques a realitzar per assolir-los. Tanquem m la setmana revisant si hem aconseguit els objectius i afavorint la metacognició i el metaaprenentatge.

Projectes i ABP

Treballem per projectes globalitzadors que faciliten el desenvolupament de les competències i habilitats pròpies de l’etapa, alhora que integren els coneixements de les diferents àrees curriculars. Descobrim de forma guiada i participem activament en processos cognitius de rang superior en totes les fases del projecte a partir de problemes reals i significatius. Afavorim l’aprenentatge escolar per formar ciutadans i ciutadanes globals, persones crítiques amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació. Deixem de banda els models educatius que presentin la totalitat dels aprenentatges de manera fragmentada per disciplines.

Projecte lector

Consolidem hàbits lectors i afavorim el gaudiment. Facilitem un apropament a una lectura vivencial i fomentem la lectura individual, guiada i compartida.

CREA

Desenvolupem la creativitat de l’alumnat en un espai únic. L’alumnat escull un projecte que consensua amb un equip d’alumnes que té els seus mateixos interessos. Afavorim que l’alumnat aporti el millor d’ell mateix i canalitzi el seu projecte vital de la mà de la creativitat i l’actitud emprenedora.

Orientació vocacional i pels estudis - OVE

Formulem preguntes i proposem activitats perquè els alumnes descobreixin cap a on conduir el seu projecte vital.

Depèn de tu

Impulsem iniciatives d’acció i servei per a la millora de l’entorn més proper a través de la descoberta de diferents entitats del sector social. Apostem per la implicació i impacte dels nostres alumnes sobre els seus usuaris per connectar els aprenentatges formals amb els interessos i talents de l’alumnat.

Expressa’t

Descobrim i desenvolupem les capacitats creatives. Centrem la mirada i el focus en l’educació emocional i l’autoconeixement. Expressem mitjançant el llenguatge artístic allò que l’alumne és i viu.

Espai diàleg

Construïm el pensament i ampliem els punts de vista escoltant a l’altre amb voluntat de comprendre’l i trobar punts en comú.

Diari d’Aprenentatge Personal

Facilitem a l’alumne identificar el què ha après i com ho ha fet en un període de temps. Recollim raonat d’evidències i aprenentatges i de reflexió sobre aquestes. Construïm amb el diari un instrument d’avaluació.

Intercanvis

Convidem a l’alumne a viure una experiència immersiva en un context diferent de l'habitual. Combinem un programa d’activitats i visites en la llengua d’aprenentatge (anglesa, francesa i alemanya) que enriqueix culturalment i personal. Abastem unes activitats de planificació i preparació prèvia a la mobilitat, l’estada pròpiament, així com l’avaluació i el seguiment posteriors a l’experiència.