Projecte educatiu d’Infantil

Acompanyem el creixement dels infants en totes les dimensions per viure en plenitud.

El nostre projecte educatiu d’Infantil

Què cerquem?

Autoconeixement

Potenciem el descobriment de les habilitats i interessos personals i aprenem a gestionar les emocions pròpies i dels altres.

Curiositat

Impulsem les ganes de conèixer i comprendre el que succeeix al seu entorn, fer-se preguntes i trobar respostes. 

Autonomia

Enfrontem els petits reptes del dia a dia i desenvolupem al màxim les habilitats i capacitats dels infants per demanar ajuda. 

Creativitat

Apostem per l’atreviment per donar respostes alternatives, despleguem noves idees i busquem solucions a situacions quotidianes.

Empatia

Comprenem i acceptem les emocions dels altres i responem de manera positiva.

Contemplació

Prenem consciència que formem part del món i que la Terra és la casa comuna de tots i totes. 

Responsabilitat

Aprenem a ser conscients que totes les accions impacten en els altres.

Criteri

Qüestionem i raonem tot el que succeeix al nostre voltant, expressem les opinions i respectem els arguments dels altres.

Quan ho cerquem?

Inici i final del dia

Potenciem totes les qualitats durant l’arribada a l’escola i al comiat, estones especial rellevants per connectar amb un mateix i amb els altres. Ens preparem per a l’aprenentatge i per viure el dia en plenitud i agraïment.

Nodes

Resolem reptes significatius i rellevants que impliquen observar, investigar i actuar. Posem en joc diferents àmbits de coneixement. Estimulem la motivació per l’aprenentatge dels infants en contextos propers als seus interessos. 

Racons i tallers

Proposem idees diverses per experimentar amb diferents materials, objectes i joguines. Respectem els ritmes i interessos dels nens i nenes en aquestes estones de lliure circulació i d’estimulació dels sentits en un ambient agradable i distès. 

Projecte matemàtic

Potenciem des dels 3 anys el pensament matemàtic mitjançant metodologies vinculades a la manipulació i experimentació amb diversos objectes i situacions quotidianes.

Anglès integrat

Integrem la llengua anglesa en diferents moments i propostes de forma natural. Enfoquem l’aprenentatge en la comunicació oral i motivació vers les llengües. 

Cos i moviment: Donem protagonisme a l’expressió del cos i de les emocions en un espai on vinculem la sensibilitat musical i artística amb la física i el joc espacial.

Taller natura

Gaudim d’un entorn natural a l’escola amb un gran bosc. Convertim l’espai en un lloc privilegiat pel contacte amb la natura. Aprenem a connectar amb la natura des del respecte i la cura, per convertir-nos en persones capaces d’estimar i protegir el nostre planeta.

Escacs

Desenvolupem la visió espacial i estratègica, l’atenció, el respecte a les normes, la paciència… i en un espai lúdic i cooperatiu.

Eixos principals del MOPI:

L’alumne és el protagonista i impulsor de l’aprenentatge

L’equip docent treballa conjuntament en el disseny, implementació i avaluació

Les famílies participen activament

La comunicació i l’aprenentatge de diferents llenguatges (lingüístic, matemàtic, corporal, artístic i musical)

El joc és la font d’aprenentatge

El respecte al ritme maduratiu de cada infant i l’atenció a les seves necessitats

L'observació, descobriment i experimentació en les diverses situacions d’aprenentatge

Els referents plurilingües a l’aula