Escola concertada d’Infantil a Lleida

Comencem a descobrir el món que ens envolta.

Infantil

Acompanyem l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge

Som una escola integrada en un entorn natural, amb un equip d’educadores i educadors que, conjuntament amb les famílies, acompanyem els nens i nenes per ajudar-los a créixer en totes les seves dimensions. Ho fem des de la proximitat, l’estima i la seguretat que dona l’atenció personalitzada.

 

Com apliquem el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Prioritzem aquells aprenentatges que afavoreixen l’autoconeixement, l’autonomia i la descoberta de l’entorn i la comunicació amb els altres. Ho fem des d’un enfocament plurilingüe, amb metodologies variades (tallers, racons, projectes…), potenciant els diferents llenguatges i donant molt de valor a l’expressió i la comunicació amb cadascun d’ells. 

Entenem l’avaluació com un procés de creixement i de millora en el qual els infants van prenent consciència dels aprenentatges que van adquirint.

I tot en uns espais confortables, atractius, flexibles, estimulants, lluminosos, que fomenten la creativitat i la participació, respectant els diferents ritmes, interessos i talents.

 

El nostre equip d’Infantil

El motor de la nostra escola

Un equip d’educadores que treballa de forma cohesionada i compartida al servei del benestar i evolució dels i les alumnes de l’etapa infantil.

Image
Pau Llovera, director d'Infantil de Jesuïtes Lleida

Equip docent

Les mestres d'educació infantil dinamitzen les propostes educatives mitjançant la docència compartida, amb una planificació i revisió conjunta i esdevenint referents de vida per als infants de 3 a 6 anys. Un grup amb una forta vocació per l’educació i en formació constant en innovació educativa.

Image
Equip docent d'infantil de l'escola Jesuites Lleida

Departament d’Orientació Psicopedagògica

La funció més important de l’equip d’orientació és acompanyar mestres i alumnes al servei de la inclusió i entenent tots els nens i nenes com a únics i diversos.

Image
Equip d'orientacio psicopedagoica amb alumnes d'infantil de l'escola Jesuites Lleida

Tècnics d’Educació infantil

L’equip tècnic d’Educació infantil forma part de l’equip educatiu del MOPI i dona suport en la dinamització de les propostes i en la cura i benestar dels nens i nenes d’Infantil.

Image
Jesuïtes Lleida

Educadores espai migdia

Durant les estones de menjador i descans o esbarjo del migdia, l’equip d’educadores realitza un acompanyament proper per tal que aquest espai d’educació no formal sigui enriquidor per a tothom.

Image
Equip d'educadores d'Espai Migdia a Jesuïtes Lleida

Els nostres serveis

Tot allò que oferim a l’alumnat d’Infantil i a les famílies.

Infermeria

Posem el servei d'infermeria a disposició de tot l’alumnat, durant tot l'horari. La infermera escolar treballa dins de l'àmbit educatiu per promoure i protegir la salut dels i les alumnes.

Coneix el servei d'infermeria

Menjador i mitja pensió

Ens preocupem de l'alimentació dels infants i adolescents. Disposem de cuina pròpia i d'un equip altament qualificat de professionals que cuina el menú diàriament.

Transport escolar: Bus MOPI

Transport escolar amb 10 parades dins de la ciutat de Lleida adreçat als alumnes del MOPI. Es caracteritza per la confortabilitat i la comoditat, ja que disposa de dos microbusos amb cadiretes adaptades als nens d’aquesta edat, per l’atenció personalitzada i places limitades. A cada ruta, hi ha dues educadores i es fan activitats en anglès.

Coneixeu el servei de transport

Servei d’acollida

S'ofereix tots els dies lectius de 8.00 h a 9.00 h per facilitar la conciliació amb la vida laboral de les famílies. És un espai lúdic i educatiu, amb clara i definida referència al caràcter propi de la nostra escola.

Organització i enfocament pedagògic del servei

Activitats extraescolars, casals i colònies d’estiu

Gran ventall d'activitats de diferents àmbits fora de l'horari pròpiament escolar, o bé al migdia o bé a la tarda, en acabar les classes de Secundària.

Oferta d'activitats - MENOF

Les nostres instal·lacions

Apostem per millorar i adequar totes les nostres instal·lacions a les necessitats de l’alumnat. Som els pioners en modificar el concepte d’aula per millorar l'educació.

Coneixeu les nostres instal·lacions
Image
Aula d'infantil de Jesuïtes Lleida
Image
Jardinet d'infantil de l'escola Jesuites Lleida
Image
Instal·lacions d'infantil a Jesuïtes Lleida
Image
Instal·lacions d'infantil a Jesuïtes Lleida

Activitats extraescolars

Una acció educativa dins de l’àmbit no formal que prové d’experiències.

Oferim activitats de diferents àmbits (musical, esportiu i cultural) fora de l'horari lectiu al migdia.

Image
Extraescolars esportives a les escoles de la xarxa Jesuites Educacio

Esportives

Promoure la pràctica de l’activitat esportiva a través del joc i la convivència.

Image
Extraescolar culturals a les escoles de Jesuites Educacio

Culturals

Aprendre a desenvolupar diferents capacitats i plantejar reptes per afavorir l’aprenentatge.

Image
Casal extraescolar de l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Casal d’estiu i colònies

Educar en el temps de lleure per contribuir al seu desenvolupament integral d’acord amb el nostre ideari: educació en valors, cultura de la inclusió i servei als altres.

Coneixeu la nostra escola d’Infantil a Lleida

Dades de contacte