L’escola concertada de Primària a Lleida.

Aprenem a ser més autònoms i fem del joc una eina socialitzadora i d'aprenentatge.

Primària

L’autonomia com a eix vertebrador de l’ensenyament

Som un equip de persones que acompanyem els infants per ajudar-los a créixer i a comprendre què passa al món, cultivant una mirada crítica. Ho fem tot comptant amb la participació i implicació de les famílies.

Treballem perquè cada alumne adquireixi coneixements, habilitats, actituds i valors per desenvolupar les competències del segle XXI de manera vivencial i significativa.

Com apliquem el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Donem valor a la iniciativa personal, a l’experimentació i a la creativitat, treballant amb metodologies que desenvolupen tant l’autonomia com el treball en equip (projectes, matèries, ambients…).

Apostem per una avaluació formativa per ajudar els infants a prendre consciència dels aprenentatges que van adquirint i a desenvolupar estratègies per millorar-los.

Hem dissenyat els espais i l’organització per afavorir l’aprenentatge actiu, amb i dels altres, així com les relacions interpersonals.

 

El nostre equip docent

En formació constant.

Un equip d’educadors i educadores que dinamitzem les propostes educatives amb sentit i al servei del desenvolupament personal, acadèmic, social i espiritual de cada alumne. Som referents per als alumnes amb la missió d’acompanyar-los en el seu creixement vital.

Image
Pau Llovera, director d'Infantil de Jesuïtes Lleida

Equip docent

Mestres que treballen de forma conjunta i col·laborativa en els diferents projectes, àmbits, matèries de l’educació dels alumnes dels 6 als 12 anys.

Image
Jesuïtes Lleida

Equip d’orientació psicopedagògica

La funció més important de l’orientadora és acompanyar mestres i alumnes al servei de la inclusió i entenent tots els nens i nenes com a únics i diversos.

Image
Equip d'orientacio psicopedagogica i alumnes de l'escola Jesuites Lleida

Auxiliars

Els auxiliars d’educació vetllen per acompanyar els alumnes al llarg del seu procés d'aprenentatge a l’escola.

Image
Jesuïtes Lleida

Educadors/es espai migdia

Durant les estones de menjador i esbarjo del migdia, les educadores i educadors fan un acompanyament proper per tal que aquest espai d’educació no formal sigui enriquidor per a tothom.

Image
Jesuïtes Lleida

Els nostres serveis

Tot allò que podem fer per a l’alumnat de Primària i les famílies a la nostra escola. Tot allò que oferim a l’alumnat de Primària i a les famílies.
 

Infermeria

Posem el servei d'infermeria a disposició de tot l’alumnat, durant tot l'horari. La infermera escolar treballa dins de l'àmbit educatiu per promoure i protegir la salut dels i les alumnes.

Coneix el servei d'infermeria

Menjador i mitja pensió

Ens preocupem de l'alimentació dels infants i adolescents. Disposem de cuina pròpia i d'un equip altament qualificat de professionals que cuina el menú diàriament.

Transport escolar

Oferim transport escolar segur i sostenible a l’alumnat que ho necessiti. A cada ruta hi ha una educadora que s'encarrega de l'ordre i la seguretat dels alumnes dins de l'autocar, així com del control en la pujada i baixada a les parades.

Coneixeu el servei de transport

Servei d’acollida

S'ofereix tots els dies lectius de 8.00 h a 9.00 h per facilitar la conciliació amb la vida laboral de les famílies. És un espai lúdic i educatiu, amb clara i definida referència al caràcter propi de la nostra escola.

Organització i enfocament pedagògic del servei

Activitats extraescolars, casals i colònies d’estiu

Gran ventall d'activitats de diferents àmbits fora de l'horari pròpiament escolar, o bé al migdia o bé a la tarda, en acabar les classes de Secundària.

Oferta d'Activitats - MENOF

Les nostres instal·lacions

Apostem per millorar i adequar totes les nostres instal·lacions a les necessitats de l’alumnat. Som els pioners en modificar el concepte d’aula per millorar l'educació.

Coneixeu les nostres instal·lacions
Image
Aula de primaria de l'escola Jesuites Lleida
Image
Hort de l'escola Jesuites Lleida
Image
Entorn natural i alumnes de primaria de l'escola Jesuites Lleida
Image
Espai de l'ectura de l'escola Jesuites Lleida

Activitats extraescolars

Oferim activitats de diferents àmbits (artístic, musical, esportiu i cultural) en horari de migdia o tarda (de 13 a 14h o de 14 a 15h).

Image
Extraescolars esportives a les escoles de la xarxa Jesuites Educacio

Esportives

Promoure la pràctica de l’activitat esportiva a través del joc i la convivència.

Image
Extraescolar culturals a les escoles de Jesuites Educacio

Culturals

Aprendre a desenvolupar diferents capacitats i plantejar reptes per afavorir l’aprenentatge.

Image
Casal extraescolar de l'ESO de l'escola Jesuites Clot

Casal d’estiu i colònies

Educar en el temps de lleure per contribuir al seu desenvolupament integral d’acord amb el nostre ideari: educació en valors, cultura de la inclusió i servei als altres.

Coneixeu la nostra escola concertada de Primària a Lleida

Dades de contacte