Elements claus projecte llar

Elements clau del nostre model educatiu

Continguts

Autonomia, comunicació, gestió emocional, llenguatge matemàtic, llenguatge plàstic, estimulació primerenca... Partim del més proper per anar descobrint a poc a poc, allò que els és més llunyà, des de la quotidianitat (hàbits i rutines) i el joc.

Imatge
elements clau model educatiu llar

Metodologies

El joc, tant lliure com planificat, és la nostra eina bàsica d'aprenentatge. A través d'activitats lúdiques i petits reptes i jocs fomentem el moviment, la descoberta, l'experimentació i la manipulació, foanamentals en l'adquisició de coneixement i l'aprenentatge primerenc

Imatge
elements clau model educatiu llar

Seguiment

Fem un seguiment diari de l'evolució de cada nen i nena. Les observacions fetes per l'equip d'educadors i educadores es comparteixen amb les famílies i ens serveixen per definir les activitats més adients pel seu desenvolupament, respectant sempre el ritme vital i d'aprenentatge de l'infant.

Imatge
elements clau model educatiu llar

Família

Famílies i educadors treballem conjuntament, connectant allò quotidià entre casa i escola. Les famílies participeu de forma activa i directa en la vida de la llar, creant una comunitat a on l'infant estableix uns vincles positius i uns referents de socialització.

Imatge
elements clau model educatiu llar

Organització

A la nostra llar partim d'un horari estructurat i una organització planificada, però som totalment flexibles per adaptar-nos als ritmes biològics dels infants i les seves necessitats i les dels pares i mares. Això és possible gràcies a la comunicació diària i la relació de confiança escola-família.

Imatge
elements clau model educatiu llar

Espais

Tots els espais son segurs i conten amb materials pensats per estimular la curiositat, l'experimentació, la crativitat, l'autonomia i l'aprenentatge.

Imatge
elements clau model educatiu llar