Projecte educatiu d’Infantil

L'infant protagonista del seu propi aprenentatge.

El nostre projecte educatiu d’Infantil

Com aprenem?

Vivències basades fonamentalment en el joc, l'experimentació, la descoberta, el raonament, la creativitat.

Imatge
Alumnes i docent d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi

EQUIP EDUCATIU

Tenim un equip educador format per professionals que planifiquen i avaluen en equip dins i fora de l’aula. Un equip de professionals, capacitat i qualificat, és el responsable d’acompanyar els infants i fer realitat el nostre projecte educatiu. Aquesta feina, la realitzem en contacte permanent amb les famílies.

Imatge
Alumna d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi llegint un conte

ENTORN

Potenciem les connexions amb el món real per descobrir-nos i generar empatia vers els altres. L'organització i la distribució dels espais i materials està pensada perquè els infants se sentin emocionalment segurs i distesos, els convida a la interacció amb l'entorn i amb els companys i els permet ampliar destreses i coneixements.

Imatge
Alumne d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi

CONTINGUTS

Ens orientem vers el desenvolupament de capacitats, habilitats, actituds i valors.

Ens vinculem a contextos i situacions reals que els infants poden experimentar.

Ens connectem amb els interessos i talents de cadascun dels infants i del grup.

Imatge
Alumna d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi

METODOLOGIES

Promovem l’observació, l’exploració i l’experimentació de l’entorn.

Impulsem la curiositat i el gaudi per aprendre a través del joc i l’estimulació.

Fomentem l’empatia de l’infant i la seva socialització.

Potenciem la comunicació a través dels diferents llenguatges.

Imatge
Alumnes d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi

AVALUACIÓ

Afavorim la seguretat afectiva i emocional.

Formem una imatge positiva de la persona i els altres.

Implementem progressivament hàbits i destreses bàsiques d’aprenentatge.

Prenem consciència del progrés de les pròpies capacitats.

Orientem cap a la presa de consciència del progrés de les pròpies capacitats. Desenvolupem l’autonomia i l’autoregulació.

Imatge
Alumnes d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi

ORGANITZACIÓ

Promovem models de comportaments i hàbits en un entorn segur i motivador.

Encoratgem la col·laboració entre alumnes de diferents edats.

Impulsem la participació de les famílies.

Potenciem l’autonomia de l’infant.

Imatge
Alumnes d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi amb bicicletes

ESPAIS

Oferim espais polivalents que responen a les necessitats emocionals.

Creem un entorn escolar segur, creatiu i acollidor que esdevingui també un entorn cultural.

Els nostres programes i projectes

Dels 0 als 6 anys és una etapa altament important en el desenvolupament i el creixement de les persones, tant en l'àmbit cognitiu com emocional. La plasticitat del cervell en aquesta etapa és tal que la nostra responsabilitat és assentar les bases que serviran a cada nen per desenvolupar cadascuna de les intel·ligències que li permetran rebre informació de l'entorn, analitzar-la i convertir-la en aprenentatge i coneixement.

Plantegem diferents escenaris d'aprenentatge:

 • INICI DEL DIA
 • ESPAIS
 • LLENGUATGE MATEMÀTIC
 • DESCOBRIM I EXPERIMENTEM JUGANT
 • EXPRESSIÓ MUSICAL
 • EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
 • PSICOMOTRICITAT
 • RACONS i TALLERS
 • NODES
 • PASTORAL
 • APRENENTATGE DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA