Projecte Educatiu Batxillerat a Jesuïtes Sant Gervasi

Facilitem recursos a l’alumnat per aconseguir la seva autonomia, llibertat i el projecte personal de vida.

Projecte Educatiu Batxillerat

Treballem al voltant de la qüestió: qui vull ser?

Preparats per afrontar els reptes de la societat del futur:

Una sòlida preparació acadèmica i intel·lectual.

Descobrir-nos com a persones.

Reconèixer i donar resposta a les diferents realitats de la societat.

Pensament creatiu i analític.

Estratègies i habilitats.

Respondre als reptes d’un món global.

Com ho fem?

Més enllà de la transmissió de coneixement, treballem per formar persones capaces d’elaborar un projecte vital propi, responsables d’elles mateixes i compromeses amb i pel món que ens envolta.

Imatge
Metodologia a Batxillerat de Jesuïtes Sant Gervasi

Metodologia activa i variada

Actitud activa i autònoma de l’alumne a l’aula: cercar, observar, compartir i mostrar.

Imatge
Aprenentatge experiencial a Batxillerat de Jesuïtes Sant Gervasi

Aprenentatge experiencial

Aprenentatge experiencial a través de treballs de recerca, projectes i pràctiques que integren coneixements, habilitats i competències.

Imatge
Integració a Batxillerat de Jesuïtes Sant Gervasi

Integració de les famílies

Integració de les famílies a través d’una estreta aliança i complicitat.

Imatge
Interioritat a Batxillerat de Jesuïtes Sant Gervasi

Interioritat

Aprofundiment en l’autoconeixement a través del treball interior i l’espiritualitat, tot fomentant el sentit crític.

Imatge
Extraescolar d'angles a les escoles de la xarxa Jesuites Educacio

Llengües estrangeres

A més d’anglès, oferim francès com a llengua optativa. Fomentem intercanvis a l’estranger.

L’alumnat té la possibilitat d’obtenir la certificació dels nivells B2 d’anglès i del DELF2 en francès.

Programes i projectes

Treball de recerca

Un projecte que permet a l’alumnat desenvolupar els seus interessos i habilitats i posar-los al servei dels altres. També permet que l’alumnat aprengui com es fa un treball d’investigació.

Intercanvis internacionals

Apostem per les llengües estrangeres. Fem intercanvis amb alumnat d’escoles de diferents països, oferint la possibilitat de conèixer altres cultures i ampliant els horitzons dels nostres joves. Participem del programa Erasmus+.

Emprenedoria social

Potenciem la formació humana treballant valors evangèlics i oferint alternatives per a la participació i el compromís personal amb realitats menys afavorides.

Formació humana i religiosa

S’ofereix la possibilitat de participació de l’alumnat en experiències de sentit que li permetin prendre consciència de la realitat que l’envolta i de la seva necessitat de compromís per construir un món millor (Auschwitz, Frontera Sud, Taizé, recessos...).

Programa d’activitats culturals

Proposem un itinerari d’activitats culturals voluntàries per tal que l’alumnat ampliï el seu bagatge cultural i intel·lectual.