5 de febrer de 2021

Aire pur i net en un entorn privilegiat

Els alumnes de Jesuïtes Gràcia- Col.legi Kostka, respiren una aire més net i saludable gràcies a l'ubicació de l'escola.

La nostra escola,està situada en un entorn privilegiat, tocant al Park Güell, una situació que afavoreix un ambient més pur amb poca contamicació atmosfèrica i acústica. Aquestes condicions tenen una relació directa amb el benestar dels infants tot afavorint la qualitat del seu aprenentatge. Els diferents entorns de l'escola, són també utilizats com espais d'aprenentatge ambiental, artístic, social i de valors.

Segons l'estudi deNivells de contaminació atmosfèrica, l'escola es troba entre les 30 escoles amb aire més net i saludable. La plataforma Eixample Respira, ha creat una aplicació que permet tenir accés directe als nivells de contaminació de les 750 escoles de la ciutat de Barcelona. El mapa permet veure les dades dels 145 últims dies segons el nivell de diòxid de nitrogen (N02) atenent la localització de cada centre i calculant la mitjana del valor horari de dilluns a divendres des de les 9 h del matí fins a les 17 h de la tarda durant cada dia lectiu.

Diferents estudis científics, demostren clarament que l’alumnat escolaritzat en centres amb baixos nivells de contaminació tenen menys alumnes amb dificultats d’aprenentatge que aquells situats en emplaçaments on l’aire té més partícules contaminants.Veure estudi