26 de maig de 2023

Comunicat de Jesuïtes Educació

Aquests darrers dies estan apareixent als mitjans de comunicació informacions diverses amb denúncies per abusos sexuals que afecten el passat d’escoles de la nostra xarxa Jesuïtes Educació. Hem rebut també comunicacions de preocupació i indignació per part d’antics alumnes de l’escola, que ens demanen una resposta ferma davant aquests fets.

Imatge
Logo d'Entorn Segur a FJE

Com hem expressat en la resposta dirigida al col·lectiu d’antics alumnes i en les declaracions del passat dimarts als mitjans de comunicació, i que també adrecem a les nostres comunitats educatives i a l’opinió pública, la nostra condemna de tot tipus d’abús és ferma, i des de fa anys treballem per erradicar qualsevol tipus de conducta abusiva als nostres centres.

 

Aquest és un treball prioritari, que ens ha portat a desplegar diverses mesures i programes formatius per a educadors, alumnat i famílies que ajudin a prevenir els abusos i dotar de recursos per identificar i detectar qualsevol situació de risc. Cal destacar que aquesta és una de les principals demandes de la major part de les persones que han estat víctimes d’abusos en el passat i que s’han adreçat a nosaltres.

 

Aquest compromís per erradicar els abusos en el present implica acompanyar les persones que van patir abusos i fer tots els esforços possibles per aclarir el passat. Hi estem treballant des de fa temps i hem fet passes en aquesta direcció, en un procés que és complex. L’aparició ara de noves denúncies ens obliga a intensificar aquest treball, incorporar noves informacions rebudes i revisar actuacions prèvies. També a revisar els procediments i donar millor seguiment i acompanyament a les víctimes.

 

A finals de l’any 2018 vam fer públic l’obertura d’un procés de revisió del passat, creant canals de comunicació per a víctimes o testimonis, que segueixen oberts des d’aleshores. Aquest procés s’està portant a terme en el marc d’un treball conjunt des de la Companyia de Jesús a Espanya, i se’n van fer públics els primers resultats a l’informe de l’any 2021, i en posteriors actualitzacions. Sempre hem reconegut que no és un procés tancat. 

 

Les denúncies que ens arriben impliquen un procés en el que es preveuen diverses accions en funció de cada cas: l’escolta, acompanyament i el procés de reparació de la víctima, la recerca de documentació o testimonis del passat, i els procediments judicials i canònics si escau, aplicant les sancions que puguin derivar-se. Les noves informacions que estan apareixent aquests dies ens obliguen a intensificar aquest esforç i a seguir treballant per veure com podem millorar tant l’atenció a les víctimes, com la clarificació del passat.

 

Alguns dels casos que apareixen ara a la premsa ja consten a la nostra investigació. D’altres ens resulten nous. De la mateixa manera, algunes víctimes efectivament ja es van posar en contacte amb nosaltres. D’altres, no en tenim coneixement. Novament reiterem la voluntat d’atendre totes les denúncies i animem a les persones que vulguin referir qualsevol informació relacionada amb aquests casos o d’altres, es posi en contacte amb nosaltres. Tenim a la seva disposició el correu proteccion@jesuitas.es però rebrem també denúncies que ens puguin arribar per altres canals.