24 de març de 2022

Diploma Dual. Inscripcions obertes

Ja són 36 alumnes de Jesuïtes Gràcia, de 2n d'ESO a 1r de Batxillerat, que cursen el Diploma Dual 

El Diploma Dual forma part del projecte educatiu de Jesuïtes Gràcia per aquells alumnes de 2n d'ESO fins a Batxillerat que desitgin una immersió lingüística virtual en la llengua anglesa, així com conèixer més profundament una altre cultura i aconseguir el títol de High School d'una escola americana. El Diploma Dual (títol de Batxillerat Dual) és un programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academia Internacional Studies, que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: el batxillerat espanyol, a l'escola de forma presencial, i l'American High School Diploma (batxillerat Nord-Americà), en modalitat on line.

A l'escola s'ofereixen diferents itineraris i el programa es finalitza aconseguint els 6 crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School Americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdit del batxillerat espanyol. 

El Diploma Dual és un programa interdisciplinari que prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència sobre la base de tres objectius: Immersió lingüística en anglès, Immersió tecnològica (aprenentatge digital) i Immersió personal (autogestió, responsabilitat i maduresa)

Per més informació visita la web d'Academia International Studies