3 de febrer de 2022

L'escola rep l'acreditació Erasmus + de l'àmbit de l’Educació escolar

Posseir l'acreditació Erasmus+ en l'àmbit de l’Educació escolar (de Primària a Batxillerat) permet avançar de manera sostinguda en la internacionalització de la nostra institució educativa a través de les oportunitats que Erasmus+ ofereix.

Per acreditar-nos, vàrem dissenyar un pla estructurat i a llarg termini, denominat Pla Erasmus, per a la implementació de mobilitats amb  un impacte positiu en els nostres  processos interns d’ensenyament i aprenentatge. L’acreditació ens suposa poder dur a terme projectes de mobilitat d'alta qualitat, fer que la mobilitat sigui una possibilitat realista per a qualsevol alumne, amb un finançament estable per a les nostres  mobilitats cada any.

Què és l'Acreditació Erasmus?

És una nova eina Erasmus que assegura la capacitat de les institucions educatives de desenvolupar activitats de mobilitat d'alta qualitat que serveixin per a la millora de l’organització, desenvolupant experiències de gran impacte, noves col·laboracions internacionals i plantejant  una estratègia pròpia d’internacionalització a la velocitat que millor s'adeqüi als ritmes de l’escola.

Quins són els objectius d’aquesta acreditació Erasmus+?

. Reforçar la dimensió europea de l'ensenyament i l'aprenentatge (tots els sectors).

. Millorar la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge en l'educació escolar:

. Fomentar l'ús de les TIC i de metodologies d'ensenyament innovadores.

. Millorar l'aprenentatge d'idiomes i la diversitat lingüística.

. Promoure l'intercanvi i la transferència de bones pràctiques.

. Fomentar el reconeixement dels aprenentatges obtinguts per l'alumnat i el professorat durant els seus períodes de mobilitat a l'estranger.

Participació de Jesuïtes Gràcia en la Internacionalització de l'educació

- 1985-1999: Programa d'estius 'English Abroad'

- 1995-2020: Intercanvis lingüístics amb escoles de Gran Bretanya, Alemanya, França, Holanda, Itàlia.

- 2001-2013: Projectes Comenius de la UE.

- 2002-2020: Programa M.U.N. (Glomun, Canmun)

- 2014-2019: Activitats de la xarxa SJ a Europa (JECSE).

- 2003-2019: Programa d'intercanvis i culturals 'International Education'.

- 2014-2022: Projectes Erasmus+

- 2022-2027: ACREDITACIÓ ERASMUS+