26 de octubre de 2021

L'hort a la Llar d'Infants. Una oportunitat d'aprenentatge

La llar d'infants de l'escola estrena l'hort urbà, un espai idoni per apropar la natura als infants, fomentar actituds de respecte, tenir cura de l'entorn i educar en valors mediambientals.      

Ens fa molta il·lusió presentar-vos un nou projecte que arranca a la Llar d'Infants del Kostka. El projecte de l'Hort. Com a escola compromesa amb al medi ambient, volem fomentar el contacte amb la natura amb l’objectiu d’educar els infants en un entorn sa i natural per aconseguir un món més sostenible i millor. A través del projecte de l’hort a la Llar, es volen transmetre valors com la constància, la paciència, l’esforç, el sentiment de responsabilitat, de cura de l’entorn i del treball conjunt amb els altres.

L’hort escolar és també una eina pedagògica que ens permet treballar diversos aprenentatges, hàbits i valors. Amb l’hort els infants aprenen a plantar, a sembrar llavors, a regar, a observar el creixement de les plantes, a cuidar-les i tenir-ne cura. A més a més, fomentem la descoberta, l’experimentació i el desenvolupament dels diferents sentits (l'oïda, la vista, l’olfacte, el tacte i el gust).

Una de les activitats que fem a l'hort és aprendre a compostar. I com ho fem? els nens i nenes acompanyats per la Laura Ceraldi, responsable dels projectes medi ambientals de l'escola, s’encarreguen de recollir la matèria orgànica generada durant el servei de menjador. Un cop recollida, l'aboquen a dins del compostador i elaboren el compost reutilitzant els residus generats.

Treballant el compostatge reduïm la brossa generada, a més de tenir l’oportunitat d’estudiar els insectes que participen en el procés, fomentar una alimentació saludable i aprendre el cicle natural de la vida.  

Quins avantatges aporta tenir un hort a la Llar?

- És un espai d’aprenentatge transversal, vivencial i experimental.

- És un espai de contacte amb la natura i això afavoreix el benestar psicològic i físic dels infants.

- Potencia la transmissió del coneixement i els valors de la cura, el respecte per l’entorn, de l’ecologia i la sostenibilitat.

- És un espai de participació activa, de treball en equip i cooperació entre els alumnes.

- Estimula la intel·ligència i el desenvolupament sensorial dels infants.

- Afavoreix la comprensió de la procedència dels aliments i millora els hàbits alimentaris i saludables dels infants.