18 de novembre de 2022

Mobilitat ERASMUS + a Bergen op Zoom

En el marc del programa ERASMUS + i amb l’objectiu de promoure la interacció entre estudiants de diferents països europeus, obrir la visió i la mirada dels alumnes i millorar l’ús de la llengua anglesa, iniciem la primera trobada internacional amb l'escola RSG 't Rijks de Bergen op Zoom (Països Baixos)

La setmana passada, alumnes de NEI ESO 2 acompanyats per docents de l'escola, van participar en la primera trobada internacional amb l'escola d'intercanvi, RSG 't Rijks de Bergen op Zoom (Països Baixos). Durant tota la setmana, es van dur a terme diverses activitats centrades a treballar la identitat personal i col·lectiva dels nostres entorns. A més, els alumnes participants van poder gaudir de noves amistats, descobrir diferents cultures i formes de viure, fent servir l’anglès com a vehicle per intercanviar idees, opinions, experiències i, finalment, viure l'experiència de conviure amb una família d'acollida. Al llarg del segons trimestre, l'alumnat de l'escola Bergen op Zoom visitarà el nostre centre per seguir treballant en la temàtica del projecte.

Jesuïtes Gràcia, Col·legi Kostka, és un centre acreditat Erasmus+. Posseir l'acreditació Erasmus+ en l'àmbit de l’Educació escolar permet avançar de manera sostinguda en la internacionalització de la nostra institució educativa a través de les oportunitats que Erasmus+ ofereix.

Aquestes experiències, no només permeten els nostres alumnes millorar la seva competència comunicativa en una determinada llengua, descobrir altres realitats, conèixer persones d'altres indrets i cultures,..sinó que també els conviden a créixer interiorment, a plantejar-se preguntes i cercar respostes, en definitiva, viure en primera persona el paradigma pedagògic ignasià