17 de octubre de 2022

Nou servei d'infermeria escolar

Jesuïtes Gràcia. Col·legi Kostka posa en marxa un nou servei d'infermeria escolar per proporcionar assistència sanitària a tota la comunitat educativa i millorar la qualitat de vida de la població escolar amb accions de promoció i prevenció de la salut.

Laura Cano, infermera titulada amb més de 27 anys d'experiència assistencial i de gestió en l'àmbit hospitalari i en salut laboral, s'incoprora a l'escola per desenvolupar un rol multidisciplinari. A part de vetllar per la cura assistencial de tota la comunitat educativa, durà a terme tasques per a la promoció i prevenció de la salut. 

Funcions del servei d'infermeria escolar

Atenció immediata davant urgències i emergències. Suport - Actuacions i assistència
Donem atenció sanitària immediata a les situacions que sorgeixen en l'àmbit escolar, derivant aquelles que ho requereixen.

Prevenció i detecció precoç dels problemes de salut
Orientem l'alumnat, el professorat i les famílies en la prevenció i detecció de possibles problemes de salut.

Funcions assistencials, investigadores, de gestió i docència
Contribuïm al ple desenvolupament i màxim benestar físic, mental i social de tota la comunitat escolar i de les famílies.

Control i seguiment de malalties cròniques
Control i seguiment d'alumnes amb malalties cròniques o amb necessitats mèdiques especials.

Control de l'alimentació i dietes adaptades a les necessitats especials d'alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies.
Conjuntament amb l'espai migdia fem el seguiment de l'alumnat amb necessitats alimentàries especials.