28 de maig de 2021

XLVI Olimpíada de valors. Som escola Olímpica

Del 31 de maig a l'11 de juny tindrà lloc a l'escola l'Olimpíada de valors. Una iniciativa impulsada per l'equip d'Educació Física per fer esport i passar-ho bé.

Què és l'Olímpiada?

 L’Olimpíada és una activitat que implica a tota l’Escola (des de l’Escola Infantil fins a l’Escola Secundària), en la qual es plantegen activitats motrius adaptades a cada franja d’edat amb l’objectiu que els alumnes prenguin consciència i facin presents o apliquin els valors propis de l’olimpisme en la praxi motriu, joc o competició.

Com es farà?

Es durà a terme del 31 de maig a l’11 de juny. Enguany, degut als condicionants derivats de la situació sanitària, es realitzarà a les hores d’Educació Física, a les instal·lacions de l’Escola i mantenint els grups estables de convivència. Així doncs, no anirem a la Mar Bella com s’havia fet anys anteriors.

Quina és la raó de ser i l'objectiu de l'Olimpíada?

L’eix vertebrador de la proposta educativa que és l’Olimpíada, com ha vingut sent fins ara, són els 7 VALORS propis de l’Olimpisme (el Respecte, l’Amistat, la Igualtat, l’Excel·lència, la Determinació, el Coratge i la Inspiració). Prenent com a punt de partida aquests set valors es plantejaran un seguit de jocs, activitats  i/o competicions de diferents disciplines i modalitats esportives, adaptades a cada franja d’edat, que pretenen fer presents, valorar positivament i potenciar els valors olímpics (i les actituds associades a aquests) durant el joc, competició o praxi motriu. Aquest fet es farà palès en el sistema de puntuació (adaptat a cada edat), que va més enllà del resultat obtingut al joc, activitat o competició i s’enfoca a potenciar i reforçar aquelles conductes positives associades als valors olímpics indicats anteriorment.