19 de juny de 2024

La infermera escolar: Un pilar per a la salut i el benestar de l'alumnat al centre.

Un dels serveis que caracteritzen la nostra escola és el servei d’infermeria. Una infermera escolar és una professional de la salut que treballa dins de l'àmbit educatiu per promoure i protegir la salut dels alumnes.  L’Aida Bondia és la infermera de la nostra escola, una professional dedicada i apassionada que treballa dia a dia per cuidar i educar en salut a tota la comunitat educativa. 

Us convidem a conèixer més aquest servei, alguns dels tallers i campanyes duts aquest curs i també a l’Aida, la persona responsable del departament.  

Imatge
Servei d'infermeria a l'escola Jesuïtes Lleida Col·legi Claver

 

El servei d’infermeria a Jesuïtes Lleida Col·legi Claver és una peça clau per assegurar el benestar dels infants i adolescents del centre i també per la tranquil·litat de les seves famílies i educadors davant qualsevol situació relacionada amb la salut.  

La persona encarregada d'aquest servei és l'Aida Bondia, una professional jove, amb passió per la seva feina i amb experiència, amb una doble formació: infermera i mestra d'Educació Primària.  

Abans d’entrar a formar part de l’escola el setembre del 2020, l’Aida havia treballat, entre d’altres, en centres de la Fundació Aspamis amb persones amb discapacitat psíquica i trastorns de conducta. La combinació de salut i educació que ofereix la seva tasca actual a la nostra escola, li permet compaginar les seves dues grans passions professionals: la cura dels infants i l'educació en salut

Imatge
Aida Bondia, infermera de Jesuïtes Lleida Col·legi Claver

 

Les tasques principals d'una Infermera escolar 

 

La infermera escolar té un paper multidimensional que abasta una àmplia gamma de responsabilitats per garantir la salut i el benestar de l’alumnat i de tota la comunitat educativa en general.  

La diversitat de funcions permet a l’Aida abordar les necessitats de salut des de diferents angles, oferint unaatenció integral i personalitzada a cada alumne

Algunes de les tasques de la infermera escolar són les següents: 

  • Oferir atenció immediata davant de problemes de salut. 
  • Vetllar per la salut de tota la comunitat educativa, dins i fora del centre escolar. 
  • Administrar i custodiar medicaments prescrits. 
  • Fer seguiment de malalties cròniques. 
  • Col·laborar amb el servei de menjador en la gestió de dietes especials per a alumnes amb intoleràncies i al·lèrgies alimentàries. 
  • Promoure la prevenció i detecció precoç de problemes de salut. 
  • Impartir educació per la salut, promoure un entorn saludable i adaptar-se als canvis i necessitats de la societat en temes de salut. 

 

Tallers i Campanyes de Salut a l'Escola 

 

El servei d'infermeria de l'escola Claver no només es dedica a l'atenció immediata i al seguiment mèdic dels alumnes, sinó que també té un paper fonamental en la promoció de la salut i la prevenció de malalties. En aquest sentit, l’Aida Bondia és la responsable de coordinar a l’escola aquelles campanyes de salut que venen des de la Generalitat alhora que assisteix a diferents formacions per mantenir-se al dia en aquest àmbit i oferir un excel·lent servei.  

Durant el curs s’han organitzat diverses activitats educatives i preventives. Aquestes iniciatives tenen com a objectiu educar, conscienciar i promoure hàbits saludables entre els infants, contribuint així al seu benestar integral.  

A continuació us expliquem algunes d’aquestes accions.  

 

Revisions Bucodentals 

Els i les alumnes de I4, 1r i 6è de primària van participar en el Programa de Salut Bucodental del Departament de Salut, on se'ls va fer revisions amb l'objectiu de treballar la prevenció i detecció precoç de malalties bucodentals. Professionals d’odontologia es van desplaçar a l’escola per realitzar aquestes revisions, oferint a les famílies informació sobre l’estat de salut bucodental dels seus fills i filles. 

 

Taller d'Equitat Menstrual 

L’alumnat de 1r ESO-NEI va participar en el taller "La meva regla, les meves regles", que forma part d'una campanya educativa del Govern de Catalunya. Aquest projecte té com a objectiu educar en temes menstruals i proporcionar productes menstruals reutilitzables, promovent així la desestigmatització de la menstruació i la conscienciació sobre l'impacte ecològic dels productes d’un sol ús. 

 

Campanya de Vacunació 

Un equip de professionals sanitaris ha estat al centre en diferents ocasions, seguint el calendari vacunal vigent, per vacunar l’alumnat de 6è de primària i 2n ESO. Aquesta iniciativa té com a objectiu mantenir una alta cobertura de vacunació i garantir la continuïtat assistencial dels infants. 

 

Seminari sobre Suport Vital Bàsic (SVB) 

L’Aida Bondia ha participat durant aquest curs en un seminari de vàries sessions sobre SVB, organitzat per a educadores i educadors de les escoles de la xarxa JE. L’SVB és un programa impulsat pel Consell Català de Ressuscitació i el Departament d'Ensenyament. 

Aquests seminaris es fan amb l’objectiu d’implantar un programa per l’alumat de tècniques de reanimació bàsiques, millorant així les taxes de supervivència en casos de mort sobtada. 

La formació continuada és important és una professió com aquesta. Per això al llarg del curs l'Aida ha participat en diferents projectes i cursos relacionats amb la salut. 

La salut dels nostres infants i joves és una prioritat, i amb la dedicació de professionals d’infermeria com l’Aida, assegurem un entorn saludable i segur per al nostre alumnat.