Escola Infantil Sant Gervasi

Una etapa amb personalitat pròpia

Educació Infantil

El Model Pedagògic d’Infantil (MOPI) té com a objectiu desenvolupar les capacitats dels infants dels tres als sis anys.

L'infant, protagonista del seu propi aprenentatge

Fomentem tots els aspectes de la persona: socials, afectius, motrius, comunicatius i cognitius. Situem l’infant en el centre del procés educatiu. Oferim propostes amb sentit i lligades als seus interessos i necessitats. Busquem que sigui capaç de situar-se en el món i ser feliç.

Què cerquem amb el nostre projecte educatiu Horitzó+?

Ser curiosos.

Fomentem les ganes de conèixer i comprendre.

Ser creatius.

Animem a fer que els infants donin respostes alternatives.

Ser contemplatius.

Ajudem a prendre consciència que formen part de diferents entorns, des del més proper fins al món.

Ser crítics.

Els empenyem a qüestionar i raonar allò que succeeix al seu voltant.

Ser responsables.

Estimulem que siguin conscients de les conseqüències i beneficis que les seves accions tenen per als altres.

Educació emocional i valors.

Els ajudem a reconèixer i gestionar les pròpies emocions. Integrem l’agraïment, l’equitat, el respecte…

Ser autònoms.

Els encoratgem a enfrontar-se sols als petits reptes del dia a dia.

El nostre equip

Imatge
Carlota Taxonera, directora d'Infantil a Jesuïtes Sant Gervasi

Referents educatius

Disposem d’un equip educatiu referent i amb presència constant i estable. Atenem l’infant tot establint vincles positius i afectius. Som professionals de l’educació en formació constant. Reflexionem conjuntament i compartim estratègies per enriquir i afavorir el creixement dels infants.

Imatge
Alumnes i docent d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Equip educatiu de migdia i paraescolar

Sumem l’equip d’educació de migdia i/o paraescolar a l’equip educatiu de l’etapa. Afavorim la personalització de l’aprenentatge més enllà de la instrucció formal. Disposem d’un equip d’entrenament que fa créixer els joves esportistes en els valors propis de l'esport escolar.

Imatge
Alumnes d'infantil amb l'equip de migdia de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Departament d’Orientació Psicopedagògica

Integrem professionals dels camps de la psicologia, la psicopedagogia, la logopèdia o la pedagogia al DOP que intervé a l’aula. Orientem i acompanyem l'equip docent i les famílies per tal d'atendre la diversitat de tots els infants.

Imatge
Aula d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Els nostres serveis

Permanències

Oferim un espai lúdic i educatiu a les famílies que el requereixin, on els infants poden romandre fora de l’horari escolar. Disposem de dues franges horàries, al matí i a la tarda, per una major cobertura.

Espai migdia

Disposem d’un menjador amb cuina pròpia. Garantim una alimentació sana i equilibrada i mostrem sensibilitat amb els menús especials. Assentem les bases d’hàbits i conductes saludables. Complementem l’activitat lectiva amb un seguit d’activitats durant aquesta estona de lleure.

Servei d’infermeria

Donem atenció immediata davant d'urgències i emergències. Garantim el control de la presa de medicaments, la gestió i la comunicació de dietes especials o tractaments, i la coordinació i gestió de temes sanitaris: vacunes, etc.

Atenció a les famílies

Disposem d’un telèfon d’atenció a les famílies en horari escolar. Propiciem la visualització i accés a informacions i activitats del curs a la plataforma laNET de l’espai web i la nostra aplicació mòbil.

Aplicació mòbil APP-NET

Des de la nostra App, les famílies podeu estar sempre informades de les activitats que fem i estar al dia de les informacions i serveis. A més, és una plataforma de comunicació àgil que podreu fer servir als temes del dia a dia: per informar absències/retards. comprar el tiquet menjador, consultar el menú o avisar que una persona no habitual vindrà a buscar el vostre infant, entre altres.

Les nostres instal·lacions

Espais polivalents i recursos diversos per a crear sinergies que permeten nous vincles i aprenentatges.

Coneixeu les nostres instal·lacions
Imatge
Alumnes i docent d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi al raco de lectura
Imatge
Alumnes d'infantil al pati de la sorra de l'escola Jesuites Sant Gervasi
Imatge
Alumnes d'infantil al pati de les bicis de l'escola Jesuites Sant Gervasi
Imatge
Alumnes d'infantil de l'escola Jesuites Sant Gervasi fent psicomotricitat a l'aula

Extraescolars

Oferim activitats fora de l’horari lectiu, amb caràcter voluntari. Contribuïm a la formació integral dels nostres alumnes d'acord amb el nostre ideari.

Imatge
Activitats extraescolars esportives de Jesuïtes Sant Gervasi

Esportives

Explorem les activitats que impulsen beneficis físics i que ajuden en el procés de socialització i en l’adquisició de valors dels nostres alumnes, acompanyant-los en la seva formació integral.
- Psicomotricitat relacional
- Piscina
- Dansa

Imatge
Activitats extraescolars culturals a Jesuïtes Sant Gervasi

Culturals

Plantegem nous reptes i aprenentatges en un àmbit innovador i ben engrescador pels alumnes. Complementem la formació integral de l'alumne amb un alt grau de qualitat en tota l’àmplia oferta que es proposa.
- Anglès

Imatge
Extraescolar de musica a les escoles de Jesuites Educacio

Musicals

Gaudim de l’educació musical de qualitat que fomenti el coneixement i estima per la música. Tot partint de la idea que la música en grup és un eix vertebrador de l’aprenentatge, promovem la participació en diferents agrupacions instrumentals i vocals per complementar un aprenentatge instrumental individual sòlid.
- Iniciació a la música

 

Imatge
Casal d'estiu a Jesuïtes Sant Gervasi

Activitats d’estiu

Des de l’escola seguim vetllant pel creixement dels nostres alumnes també a l’estiu, amb una oferta d’activitats de lleure (casal d’estiu).

Coneixeu la nostra Escola Infantil concertada a Sant Gervasi

La elección de centro escolar es una decisión clave para el desarrollo de los niños y niñas. Abrimos nuestras puertas para enseñaros cómo somos y qué hacemos. Pídenos una entrevista personal o visítanos en una jornada de puertas abiertas. ¡Te esperamos!

Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo.

Datos de contacto del padre/madre
Datos del alumno
Datos del curso