Projecte educatiu Primària

Competències acadèmiques i personals integrades: aprenem a pensar i aprenem a aprendre.

El nostre projecte educatiu a Primària

Què aprenem a Primària?

Proporcionem un espai de seguretat, estima i confiança a l’alumnat de Primària.

A 5è i 6è de primària, s'esdevé una nova etapa en la maduració personal i en el desenvolupament cognitiu dels infants, la NEI.

Aquesta agrupació de l’últim cicle de Primària i 1r cicle de Secundària respon a l'evolució natural d'unitat i coherència psicopedagògica d'aquestes edats.

Imatge
Diversitat d'escenaris a primària de Jesuïtes Sant Gervasi

Personalització: Diversitat d’escenaris

Personalitzem la proposta educativa perquè els infants actuïn sobre el propi aprenentatge.

Imatge
Aprenentatge actiu a Primària de Jesuïtes Sant Gervasi

Aprenentatge actiu: Facilitador i vivencial

Aprenem de manera activa: fent, observant, experimentant, jugant.

Imatge
Alumna de primària de Jesuïtes Sant Gervasi llegint

Alumnat conscient: Consolidació d’aprenentatges

Prenem consciència del nostre progrés. Oferim espais per a l’anàlisi i la reflexió.

Imatge
Alumne amb el braç aixecat a Jesuïtes Sant Gervasi

Aprenentatges reals: Aquí i ara

Aprenem amb sentit: es donen coneixements funcionals, significatius i profunds.

Imatge
Aula de PIN de l'escola Jesuïtes Sant Gervasi

Interactuació: Iguals, famílies i educadors

Incidim en la interacció social amb iguals, famílies i educadors. Prenem consciència de la riquesa que aporta conviure en la comunitat.

Imatge
Alumnes de primària a Jesuïtes Sant Gervasi

Flexibilització: Adaptació i sentit

Ens adaptem a la realitat i l’entorn de manera flexible, sense perdre el sentit i l’enfocament de la proposta.

Imatge
Alumna de primària de Jesuïtes Sant Gervasi

Estimulació: Iniciem els reptes

Mobilitzem i adherim l’alumnat a la descoberta, la investigació i l’aprenentatge a través de reptes.

Imatge
Alumnes i la docent de primaria de l'escola Jesuites Sant Gervasi

Equips integrats: Mirada integradora

Tenim equips de docents que comparteixen una mateixa mirada i integren en la seva pràctica els elements que caracteritzen la PIN.

Com ho fem de 1r a 4t?

Fem servir metodologies actives, treball cooperatiu i estratègies cognitives que permetin a l’alumnat reflexionar sobre el seu pensament i el seu aprenentatge.

Projectes - Aprenentatge conscient

Proporcionem l’adquisició de les competències bàsiques i dels continguts curriculars. Planifiquem, executem col·laborativament, revisem, avaluem i exposem per prendre consciència de l’evolució de l’aprenentatge.

Caixes de recerca - Competències

Oferim caixes artístiques, tecnològiques i de coneixement del món. Adquirim competències tant pròpies del curs com transversals.  Aprenem a resoldre problemes, planificar i cercar informació.  Desenvolupem interessos més enllà de la curiositat.

Ambients - Talents i autonomia

Facilitem el descobriment dels interessos i talents. Treballem l’autonomia: construïm i muntem objectes, coneixem el món i la nostra història o fem creacions artístiques-plàstiques.

Racons - Lectura i escriptura

Seguim una estructura organitzativa de grups reduïts per un aprenentatge autònom, creatiu i dinàmic.

Espai de comunicació - Habilitats lingüístiques

Desenvolupem l’adquisició d’habilitats lingüístiques en llengua catalana i castellana: la comunicació oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Què aprenem a 5è i 6è?

Implementem la nova etapa (NEI), que aplega de 5è de Primària a 2n d’ESO. Responem així a l’evolució natural d’unitat i coherència psicopedagògica d’aquestes edats. 

  • Treballem en equip.
  • Fem ús responsable de la tecnologia i estratègies digitals.
  • Fomentem el pensament crític, analític i creatiu.
  • Desenvolupem capacitats pròpies dels diferents àmbits curriculars.
  • Treballem la interioritat i l’espiritualitat.
  • Coneixem habilitats i estratègies per l’aprenentatge.
  • Aprenem actituds i valors.

Com ho fem?

Potenciem la participació de l’alumnat en la presa de decisions en els àmbits acadèmic, organitzatiu i relacional.

Interioritat i espiritualitat

Descobrim i vivim els valors cristians, creant espais que possibiliten la vida interior i l’espiritualitat.

Seguiment personal

Fem seguiment continu del procés de creixement personal i acadèmic.

Metodologies actives

Promovem el creixement personal i acadèmic a partir de la reflexió sobre les experiències pròpies.

Entorn

Vivim el nostre entorn com a context d’aprenentatge, per situar-nos i prendre decisions a partir de la seva anàlisi crítica.

Actituds i valors

Entenem la justícia social, equitat, inclusió i participació democràtica, etc.

Recursos digitals

Oferim recursos digitals integrats a les propostes educatives.

Avaluació

Fem avaluacions centrades en la presa de consciència del procés d’aprenentatge.

Agrupacions i espais

Donem resposta als diferents ritmes d’aprenentatge per assolir els objectius. Proporcionem espais al servei de l’aprenentatge, innovadors, flexibles i polivalents.

Programes i projectes de la NEI

CREA

Desenvolupem la creativitat. Treballem un àmbit que cada estudiant escull i en un projecte consensuat amb un equip d’alumnes.

#AquiProuBullying

Prevenim l’assetjament, treballem la gestió dels conflictes i fem servir la mediació.

Gaudim amb la lectura

Promovem el plaer de la lectura i progressem en el gust per aquesta.

Tutoria

Comptem amb membres de l'equip de tutoria a dins de l’aula. Cerquem el vincle sa i empoderador del tutor-estudiant i la capacitació de tots els membres dels equips docents per acompanyar de manera integral. La tutoria integrada forma part d’un dels elements diferencials del nostre model.

Treball per projectes

Afavorim un aprenentatge escolar útil.  Animem que l’alumnat tingui opinió pròpia, sigui autònom i capaç de resoldre nous reptes en cooperació amb els altres.