Dimensió social de la Fundació Jesuïtes Educació

Obrim les escoles al món per construir un futur esperançador. Despertem en l’alumnat l’esperit crític i la cura per l’entorn. Inspirem una forma de veure la vida transformadora, que canvia la realitat que ens envolta.

Dimensió social

Sostenibilitat i ecologia a JE: La cura de la casa comuna

«La conservació en el temps de les condicions de vida del planeta és una responsabilitat humana carregada de sentit ètic i espiritual», assenyala Arturo Sosa, el pare general de la Companyia.

Promovem un estil de vida compromès amb l’entorn natural. Impulsem projectes interdisciplinaris que generen reptes que necessiten resposta. Mobilitzem el coneixement en contextos concrets: que es poden tocar, que es poden viure. Conscienciem en la cura de la casa comuna des de l’acció.

Una mirada al nostre entorn: La implicació als nostres barris

Obrim les escoles al barri per millorar l’entorn a través de projectes amb vocació de servei. Establim vincles amb col·lectius amb necessitats específiques, generant inclusió, convivència intergeneracional i adquisició d’habilitats. Col·laborem amb centres cívics municipals, coordinadors d’entitats, associacions de veïns i fundacions. Ho pensem, ho fem i ho aconseguim.

La cultura de l’hospitalitat: Escenari Frontera

Defensem la inclusió de les persones que fugen cada dia dels seus territoris per realitats diverses: la guerra, la persecució política, ètnica, religiosa, la pobresa o la cerca d’oportunitats. Apostem per un món millor fomentant la convivència, la pluralitat i la diversitat com a eixos vertebradors de la nostra societat. En aquest context, impulsem la cultura de l’hospitalitat des de la nostra escola. Activem aquesta iniciativa amb l’alumnat a partir dels «Escenaris Frontera».