Preinscripcions a les escoles jesuïtes

Aquí trobareu tota la informació per fer la preinscripció a les nostres escoles.

Preinscripcions

Comencem amb vosaltres el procés de preinscripció

Us donem tota la informació necessària per completar la preinscripció a les nostres escoles jesuïtes.

Consulteu les dates clau del procés de preinscripció escolar

Les dates de preinscripció per a Infantil, Primària i Secundària per al proper curs estan pendents de publicar-se per part del Departament d'Ensenyament.

Criteris d’admissió

Compartim els criteris d’admissió implicats en l’assignació de punts a cada sol·licitud de preinscripció escolar:

 • Germans matriculats o fill/a de treballador/a del centre: 40
 • Proximitat al centre domicili dins de l’àrea de proximitat: 30
 • Proximitat al centre lloc de treball dins de l’àrea de proximitat: 20
 • Proximitat en el mateix districte municipal, però fora de la zona educativa: 15
 • Proximitat al centre domicili en el mateix municipi: 10
 • Beneficiari de la RMI (renda mínima d’inserció): 10
 • Discapacitat de l’alumne/a o d’un familiar, germà/ana, pare/mare o tutor/a, igual o superior al 33%: 10

Documentació necessària

A l’hora de completar la vostra preinscripció escolar, en el cas que el vostre fill/filla vingui d’un altre centre, necessitareu les següents dades:

 • El número del RALC (Registre d’Alumnes del Departament d’Educació) del vostre fill/filla. No és necessari per a P3.
 • El codi de centre (consulteu-lo al lloc web de cada escola).

Si feu la preinscripció amb certificat digital…

Necessitareu:

 • DNI electrònic, certificat digital, TCat, IdCat Mòbil, Cl@ve, etc.
 • (En cas d’entrar a P3) Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Si feu la preinscripció sense certificat digital…

Necessitareu:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor que fa la gestió.
 • DNI de l’alumne/alumna en el cas que sigui major de 14 anys o si, tot i no tenir 14 anys, té DNI.

A l’hora de justificar els criteris generals de prioritat

Cal presentar:

 • Proximitat al centre
 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del document d’identitat que es presenta**.
 • Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al·lega el domicili del lloc de treball.

** I el DNI renovat, amb la nova adreça, en el moment de la matrícula.

Renda anual de la unitat familiar

Necessitareu:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans (si escau).
 • Certificat de disminució, igual o superior al 33% (si escau).
 • Família nombrosa o monoparental (si escau).
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si escau).