Paradigma pedagògic ignasià de Fundació Jesuïtes Educació

El paradigma pedagògic ignasià té l’objectiu d’ensenyar a ser, ensenyar a pensar i ensenyar a aprendre.

Paradigma pedagògic ignasià

El paradigma, en cinc passes

El nostre projecte educatiu neix de la pedagogia ignasiana; un model que destaca la innovació i la integració dels vessants personal i acadèmic a l’educació. Es construeix sobre cinc passes:

Educació personalitzada

Construeix una experiència educativa adaptada al context i la situació personal de cada persona.

Innovació en educació

Promou iniciatives d’ensenyament i formació a través de mètodes diversos. Transforma totes les vivències en oportunitats d’aprenentatge cognitiu, psicomotriu, afectiu o imaginatiu.

Implicació reflexiva

Desperta la participació de l’alumnat en un procés de reflexió perquè comprengui la importància i el significat d’allò que està aprenent.

 

Visió de futur

Impulsa una evolució profunda en l’alumnat perquè creixi personalment i sigui competent en situacions noves.

Educació integradora

Afavoreix un model formatiu que uneix la millora personal i l’acadèmica amb seguiment i avaluació de tots els aspectes implicats en l’aprenentatge.

 

MÉS SOBRE LA PEDAGOGIA IGNASIANA

 

L’APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA PEDAGOGIA