La Fundació Jesuïtes Educació

Jesuïtes Educació és la fundació de la Companyia de Jesús responsable del projecte educatiu i la gestió de les vuit escoles jesuïtes de Catalunya.
 

La Fundació

Missió i valors

Tenim una missió clara: educar persones perquè visquin amb plenitud, treballin per al bé comú i comparteixin el desig de transformar-se per transformar el món. Una educació que tracta igual la vessant acadèmica de coneixements com la personal i espiritual. 

Imatge
Sortida al camp de l'escola Jesuites de Lleida

Patronat i Consell de direcció

La Fundació i la xarxa d’escoles jesuïtes s’articulen a través de dos òrgans de governança: el Patronat i el Consell de direcció de xarxa. Tots dos fonamenten la seva tasca en els valors i la tradició educativa ignasians.

Imatge
Desktop placeholder 353x460

Xarxa educativa mundial

Les escoles catalanes de Jesuïtes Educació formen part del moviment d’institucions educatives no universitàries de la Companyia de Jesús. Amb la Companyia compartim missió, model educatiu i projectes de cooperació i intercanvis.

Imatge
 Xarxa Mundial de Fundacio Jesuites

Transparència

Vetllem pel compliment dels principis ètics i de transparència a la Fundació i a cadascuna de les nostres escoles jesuïtes. Comptem amb polítiques de bones pràctiques com són el nostre codi ètic, el codi de compliment normatiu i el protocol de protecció als infants i als joves, entre altres.

Imatge
L'escola de Gracia forma part de la xarxa d'escoles Jesuites

Col·laboració amb el sector social

Col·laborem amb institucions socials de la Companyia de Jesús a Catalunya. Compartim el compromís i l’experiència en justícia social i transformació de l’entorn: tant amb el voluntariat, com amb campanyes, activitats i agermanaments.