La xarxa educativa mundial de la Companyia de Jesús.

Donem una dimensió internacional a la nostra estratègia educativa. Participem en el moviment d’institucions educatives no universitàries de la Companyia de Jesús, una xarxa jesuïta internacional que actua en tres àmbits territorials: nacional, europeu i mundial.

Xarxa educativa mundial

Nacional: Xarxa Educsi

La unió entre 69 centres jesuïtes d’Espanya i Ràdio ECCA per fomentar la cooperació entre professionals i alumnes d’arreu del país. Un projecte amb prop de 6.000 educadors que atenen més de 80.000 alumnes en formació presencial i gairebé 40.000 a distància.

Imatge
Xarxa mundial de Jesuites Educacio

Europeu: Xarxa JECSE

La unió d’escoles jesuïtes d’arreu d’Europa que promou la col·laboració entre alumnat i educadors de diferents països. Està formada per 179 escoles en 21 països i atén un total de 170.000 alumnes.

Imatge
Xarxa Mundial de la Fundacio Jesuites

Mundial: Xarxa ICAJE

La dimensió més internacional de la xarxa jesuïta: ICAJE. Formada per 827 escoles jesuïtes arreu del món, aquesta xarxa atén 857.186 alumnes gràcies a la col·laboració de 51.284 educadors.

Aquesta xarxa mundial uneix tots els centres educatius ignasians i promou la cooperació a través d’una plataforma digital comuna: EDUCATE MAGIS.

Imatge
Xarxa Mundial de l'escola Jesuites Casp

Educate Magis: una estratègia educativa internacional

La missió d’Educate Magis és gestionar una comunitat vibrant en línia que connecta els educadors jesuïtes i ignasians en una estratègia mundial. Transcendeix fronteres i obre possibilitats a les nostres escoles. Comparteix programes i recursos per a l’alumnat i fomenta la col·laboració entre educadors per crear-ne de nous. L’objectiu: empoderar la xarxa global d’escoles per renovar, innovar i reimaginar la tradició educativa jesuïta.

Imatge
Alumnes d'ESO de l'escola Jesuites Clot

Mapa global: la xarxa jesuïta

Consulteu el mapa de les institucions que formen part de l’estratègia educativa internacional de la Companyia de Jesús.

Imatge
Xarxa mundial de Fundacio Jesuites