Projecte educatiu de Jesuïtes Horitzó+

Formem persones competents, conscients, compassives i compromeses. Aquestes quatre paraules defineixen la nostra visió de l‘excel·lència humana i educativa. Unim l’aprenentatge acadèmic i el personal en el model educatiu de Jesuïtes Educació: l’Horitzó+. Una proposta educativa global amb vuit dimensions essencials.

Horitzó+: Proposta educativa global

En què consisteix?

Unim l’aprenentatge acadèmic i el personal en el model educatiu de Jesuïtes Educació: l’Horitzó+. Una proposta educativa global amb vuit dimensions essencials:

Alumnat

Ajudem a construir un futur amb sentit, llibertat i vocació perquè siguin aprenents experts en la vida (magis). Els capacitem per transformar la societat amb visió crítica i esperançada.

Famílies i entorn

Involucrem l’entorn familiar i social de cada centre. Establim vincles propers amb l’entorn per assolir l’excel·lència educativa de l’alumnat i les escoles.

Professionals de l’educació

Fomentem la formació i innovació amb noves metodologies. Acompanyem l’alumnat en el creixement emocional, intel·lectual i espiritual.

Continguts

Construïm un currículum basat en competències que transformin l’alumnat en ciutadans i ciutadanes globals amb visió intercultural i interlingüística.

Metodologies

Proposem experiències significatives en un aprenentatge personalitzat. Incorporem iniciatives innovadores per desenvolupar els interessos i habilitats de cadascú.

Avaluació

Fomentem la millora continuada. Enfoquem les avaluacions amb mirada global: competencial, integrada, inclusiva, formadora i formativa.

Organització

Afavorim la col·laboració entre professionals jesuïtes des dels òrgans de governança. Una gestió de xarxa eficaç i sostenible basada en la visió humanista ignasiana.

Espais

Busquem la flexibilitat i la creativitat en els espais i integrem els edificis a l’entorn. Duem l’educació més enllà de l’aula per descobrir noves maneres de relacionar-nos i aprendre.

Descobriu la nostra proposta d’educació innovadora, transformadora i global

Descubra la oferta educativa completa de las escuelas

L’oportunitat de transformar-se per transformar

Construïm la nostra proposta educativa global sobre reptes reals. Preparem l’alumnat per interactuar amb l’entorn, establim vincles amb les famílies i potenciem la formació contínua del professorat en un model d’excel·lència educativa. Fem junts un camí ple d’aprenentatges en una educació transformadora.

Imatge
Alumnes i docent de la xarxa d'escoles de Jesuites Educacio

Les nostres etapes educatives

Plantegem l’experiència de l’alumnat en una nova distribució innovadora de les etapes: mantenim l’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional, però les enfoquem amb una progressió interna continuada. 

Llar d’infants: P0, P1, P2

Dels 0 als 3 anys, oferim als nens i nenes un espai acollidor on començar a interactuar amb altres infants, adults i propostes d’aprenentatge estimulants. Compartim amb cada família la primera experiència educativa dels seus fills i filles. En aquesta etapa, la funció del centre és doble: som escola i llar.

MOPI: Educació infantil P3, P4 i P5

Dels 3 als 6 anys, desenvolupem les capacitats globals dels infants en els vessants social, afectiu, motriu, comunicatiu i cognitiu. Fem propostes educatives globals, personalitzades i transformadores. Vinculem els aprenentatges als interessos de cada infant perquè sigui feliç en el seu dia al centre.

PIN: 1r, 2n, 3r i 4t de primària

Dels 6 als 10 anys, donem continuïtat als aprenentatges iniciats en l’educació infantil. Estimulem la proactivitat, curiositat i reflexió de l’alumnat, valors que seran la base de la seva formació i creixement vital. Acadèmicament, a 4t de primària finalitzem la lectoescriptura i les operacions matemàtiques elementals.

NEI: 5è i 6è de primària, 1r i 2n d’ESO

Dels 10 als 14 anys, mantenim el treball en projectes i aprofundim el desenvolupament cognitiu. Ens trobem en una etapa de maduració personal i de consolidació d’operacions concretes. Apleguem l’últim cicle de primària i el primer d’ESO perquè la transició a la maduresa i a les intel·ligències múltiples sigui continuada.

TQE: 3r i 4t d’ESO

Dels 14 als 16 anys, la persona construeix una personalitat pròpia. Comencem una etapa de pensament abstracte i d’habilitats personals com la presa de decisions i la resolució de conflictes. Potenciem competències i valors amb un aprenentatge personalitzat que permet prendre decisions autònomes, tant acadèmiques com personals.

Batxillerat

Dels 16 als 18 anys, compartim recursos que permetin a l’alumnat dissenyar un projecte de vida amb llibertat i autonomia. Completem les competències acadèmiques perquè avancin en el seu camí formatiu i despertem l’interès pel saber, la cultura i els valors espirituals. Basem treballs en situacions reals i promovem l’emprenedoria.

Formació Professional

Proposem un itinerari principalment competencial i ajudem l’alumnat a preparar-se per a l’entorn laboral. Integrem competències tècniques per als àmbits professionals (hard skills) així com habilitats personals (soft skills). Mantenim el nostre compromís social i humanista oferint voluntariats.

 Llar

d'infants
Educació

infantil
Educació

primària
Educació

secundària
BatxilleratFormació

professional
Jesuïtes Bellvitge      
Jesuïtes Casp      
Jesuïtes El Clot      
Jesuïtes Lleida      
Jesuïtes Gràcia      
Jesuïtes Poble-sec      
Jesuïtes Sant Gervasi      
Jesuïtes Sarrià      
FP Virtual