9 de maig de 2023

A Jesuïtes Educació enriquim el Batxillerat oferint al nostre alumnat matèries virtuals

Literatura Universal, Psicologia, Biomedicina, Francès, Llatí i Programació podran cursar-se en modalitat en línia el proper curs 23/24 per al nostre alumnat de les 8 escoles de Jesuïtes.
Imatge
Estudiants d'assignatures virtuals al Batxillerat de les escoles de Jesuïtes Educació

L’arribada de la pandèmia va ser un desafiament pel món de l’ensenyament ocupant aquest el centre de l’escenari global. Les universitats i els centres educatius d’arreu del món van haver d’adaptar-se a noves tecnologies i mètodes d'aprenentatge amb urgència i de manera obligada, fet que va suposar un gran repte i del que s’han extret lliçons, una d’elles els models híbrids que combinen propostes presencials amb la modalitat virtual.

 

En aquest sentit i sent pionera a la Fundació Jesuïtes Educació oferim al nostre alumnat de Batxillerat la possibilitat d’estudiar alguna de les matèries en la modalitat virtual amb un doble objectiu: adaptar-se a la tendència a la digitalització i donar resposta als interessos i necessitats personals i acadèmics de l’alumnat flexibilitzant i personalitzant amb un major grau l’itinerari d’aprenentatge, tant des de la tria de matèries com des del ritme d’aprenentatge, aconseguint una proposta més inclusiva.

 

La xarxa de centres portem treballant en aquest projecte dos cursos lectius, havent realitzat una prova pilot oferint matèries de Literatura Universal durant el curs 2021-22 en el que 16 alumnes de tres de les escoles de la xarxa - Jesuïtes Sant Gervasi, Clot i Sarrià -  van poder desenvolupar i assolir els coneixements en línia. Aquest curs, dins de la proposta de Batxillerat de la Fundació hem continuat enriquint el Batxillerat augmentant i reforçant  la oferta de matèries a Psicologia i Literatura Universal amb un total 54 alumnes de quatre de les escoles que participen en la iniciativa: Jesuïtes Sarrià, Sant Gervasi, Clot i Casp. De cara al curs vinent ampliem la oferta en línia de 2 a 6 matèries: Literatura Universal, Psicologia, Biomedicina, Francès, Llatí i Programació a les nostres 8 escoles a Catalunya.

 

Itinerari personal d’aprenentatge i desenvolupament integral de l’alumnat

Aquesta modalitat ofereix un valor afegit per al nostre alumnat. El principal, tal com explica Jordi Rull, Director pedagògic de Jesuïtes Sant Gervasi i coordinador de la iniciativa, és “la major possibilitat de tria per part de l’alumnat del seu itinerari personal d’aprenentatge”. El secret de que aquesta modalitat funcioni “és garantir un contacte estret i regular amb el docent, tant asíncron (amb fòrums i xats…), com síncron (amb trobades virtuals setmanals en directe)”. Aquest acompanyament personalitzat per part del professorat permet la continuïtat i la coherència en el desenvolupament integral de l’alumnat ja que, l’educador/a realitza un seguiment continu i directe per reforçar el vincle alumnat-docent i poder fer un seguiment de la matèria a assolir.

 

El desenvolupament de l’autonomia i l'autoregulació és un altre dels objectius que treballem dins d’aquesta modalitat. “Gràcies a la flexibilitat que ofereix aquest programa, l’alumnat assoleix no només competències digitals que poden traslladar a la seva vida personal i professional, sinó que també aprenen a treballar en la resolució de problemes, la comunicació en entorns digitals i l’organització per tal de donar una millor resposta a les necessitats acadèmiques i personals del seu dia a dia”, apunta Rull.

 

La forma d’avaluació i conciliació és coherent amb la d’altres assignatures que es realitzen de forma presencial. “Es tracta d’una avaluació continuada, competencial i amb una retroalimentació constant del docent per tal de garantir la millora en els aprenentatges”, tal com argumenta Jordi Rull. 

 

Per tal de potenciar vincles i afavorir l’enriquiment personal i acadèmic -  a la vegada que descobreixen nous referents – posem a disposició de l’alumnat el treball en xarxa i col·laboratiu “formant una comunitat d’aprenentatge rica i plural on conflueixen les visions i experiència d’alumnat i docents de les 8 escoles”, conclou Rull.

Amb aquesta proposta pionera pretenem donar resposta als interessos i les necessitats personals i acadèmiques del nostre alumnat per afavorir el seu procés d’orientació acadèmic-professional alhora que desenvolupa competències clau en el context actual com l’alfabetització digital, l’autonomia i l’autoregulació, sempre amb l’acompanyament i orientació de l’equip docent.