13 de juny de 2024

Prometedora col·laboració entre Jesuïtes Educació i escoles jesuïtes belgues

Direccions de la Fundació van rebre una delegació de tres persones que representaven un grup de nou escoles jesuïtes del nord de Bèlgica, a la regió de Flandes. L'objectiu principal de la visita, emmarcada en el programa Erasmus, era explorar el tractament de la inclusió, la diversitat i la diferència lingüística a les nostres aules de primària i secundària, així com conèixer el desplegament de l'Horitzo+.

Imatge
belgues fje

El programa de visites a les nostres escoles va ser intens i molt enriquidor, superant les expectatives dels visitants gràcies a la professionalitat en l'acollida per part dels nostres docents i direccions. Durant la seva estada, la delegació belga va poder intercanviar experiències i coneixements amb els nostres educadors, enriquint així ambdues comunitats educatives.

Aquest octubre, la col·laboració continuarà amb una nova visita per a fer un job shadowing amb sis directius de les diferents escoles belgues. A més, al novembre i febrer, organitzaran una formació per al seu professorat a les nostres escoles, amb grups de quinze professors i professores.

Estem segurs que aquesta visita i les properes seran molt beneficioses per a les dues parts i donaran fruit a futures col·laboracions entre les nostres escoles. La sinergia creada entre les escoles jesuïtes de Bèlgica i els centres de la Fundació Jesuïtes Educació promet un futur ple de projectes compartits i un enriquiment mutu en el camp de l'educació.