Spiritual dimension of the Jesuit Education Foundation

Our goal as educators is to train competent, aware, committed and compassionate individuals.

Spiritual and personal dimension

Educació evangelitzadora

Evangelitzar significa portar la Bona Notícia a tota la humanitat per així transformar-la. Per aquesta raó, a les nostres escoles cristianes creiem en el creixement personal i espiritual de cadascú. La nostra educació evangelitzadora és integral, humanista i humanitzadora.

Image
Alumna de la xarxa d'escoles Jesuites

Integral

Busquem la coherència entre tots els sabers, ens allunyem de visions parcel·lades de la realitat i considerem l’espiritualitat com a part de l’educació en valors.

Image
Docent i alumnes de la xarxa d'escoles Jesuites

Humanista

Dediquem temps i espai a reflexionar sobre els desitjos de l’ésser humà. Convidem l’alumnat a somiar amb un món més reconciliat, just i en harmonia amb la creació.

Image
Mestra i alumne de la xarxa d'escoles Jesuites

Humanitzadora

Posem la persona al centre de l’aprenentatge. L’ajudem amb un acompanyament personalitzat perquè pugui fer el seu propi camí i despertar el seu potencial.

Gospel-based education

Estem cridats a cultivar la dimensió espiritual de l’alumnat. La nostra és l'espiritualitat ignasiana, basada en uns hàbits i valors i en una manera de veure el món i de participar-hi. Amb tarannà responsable, amb actitud de servei i de respecte als drets de les persones, especialment dels més vulnerables, cercant el bé comú, amb el signe distintiu de «buscar i trobar Déu en totes les coses».