8 de juliol de 2024

32è Fòrum Docent de Jesuïtes Educació

La formació continuada és un element clau per la transformació del sistema educatiu.

Imatge
forum docent 2024

Si hi ha un punt diferenciador que destaqui en les activitats que es fan a la FJE és la preocupació per oferir formació permanent als claustres de les 8 escoles sobre temes d’actualitat dins del sector educatiu. Exemple d’això és el 32è Fòrum Docent de Jesuïtes Educació, que ha tingut lloc entre els dies 1 a 3 de juliol i on ha participat un grup de docents en els seus primers dies de vacances per aprofundir en el coneixement de diferents àmbits i disciplines. 

Malgrat la majoria de docents ja han realitzat la formació contínua durant el curs, des de l’Àrea de Persones s’han ofert 3 cursos de caràcter voluntari pels educadors i educadores interessats en aprofundir coneixements de tres àrees diferents però plenament d’actualitat a les aules: 

  1. Acollir la diversitat 

  2. Intel·ligència Artificial 

  3. Prevenció i abordatge de l'abús sexual infantil als centres escolars 

 

Acollir la diversitat 

Amb el suport de les entitats del sector social de Jesuïtes Catalunya, proposem eixamplar la mirada cap a una realitat que ens interpel·la i ens condueix a prendre part de manera esperançadora. La formació ha remarcat la importància de tenir en compte el context social actual, diversitat cultural i religiosa, la diversitat dels contextos familiars dels infants que tenim.  

 

En aquest sentit, a fi de fomentar una educació més inclusiva i equitativa, hem après que existeixen un seguit d’eines per atendre la diversitat a l’aula. Són recursos per adaptar i personalitzar tasques i atendre més eficaçment aquesta diversitat tant present a les nostres aules amb la finalitat de millorar l’experiència educativa a tot el nostre alumnat. Avançar cap a un entorn educatiu que tingui en compte tot l’alumnat procurarà uns entorns de major èxit en el marc d’un sistema inclusiu.  

“El curs ens ha permès aproximar-nos, des de les entitats socials, a la realitat de la diversitat actual dels  nostres nens/es i joves. També, un  tastet d'experiències i testimonis interessants de docents que, amb recursos i estratègies  des de la mirada acollidora vers la diferència, ens encoratgen als participants a tot i ser difícil, seguir fent camí, apostant  per la inclusió i construint entre tots/es.” 

 

Àngela Iglesias  

Mestra d’educació Primària de Jesuïtes Gràcia 

Intel·ligència artificial 

 

L’ús de la IA a l’aula té dos vessants educatius ben diferents i cal veure com s’aborda cadascun: d’una banda, cal acompanyar l’alumnat a conèixer aquesta tecnologia que alguna ja estan usant perquè ho facin de manera conscient; i, de l’altra, cal preveure la utilitat de la IA per al seu procés d’aprenentatge. 

Algunes aplicacions ja estan desenvolupades i es poden utilitzar, però d’altres encara són incipients i just mostren el seu potencial futur. Els docents han de poder conèixer aquesta tecnologia i reflexionar sobre la seva aplicació educativa. 

“La formació en Intel·ligència Artificial ens ha servit per aclarir diferents conceptes gràcies al taller de Josep Maria Ganyet, tot contextualitzat en el món educatiu i focalitzant en la importància de la seguretat i privacitat de les dades de l'alumnat. Amb en Christian Negre hem pogut conèixer de primera mà i fer servir molts recursos per millorar la nostra pràctica docent, utilitzant la IA directament o indirectament amb els nostres alumnes. Un privilegi de ponents.” 

 

Mariona Molina 

Mestra d'educació infantil de Jesuïtes Casp 

Prevenció d’abusos 

 

La informació és un dels elements clau en la prevenció del maltractament i l’abús sexual. Dotar l’alumnat, i la resta de la comunitat educativa, de la informació de maltractaments i abusos necessària i adequada a cadascuna de les etapes educativesels permetrà conèixer el fenomen i identificar les situacions de risc en què es puguin trobar. 

Aquesta formació sobre la prevenció i abordatge de l’abús sexual infantil als centres educatius, ha estat conduïda pels professionals de la fundació Vicky Bernadet, amb qui Jesuïtes Educació compta per col·laborar des de fa molt de temps. Aquest curs ha procurat oferir una panoràmica sobre l’abús sexual infantil per entendre la dinàmica de l’abús, les dificultats de la revelació, els factors de risc, els de prevenció i protecció. També s’han plantejat eines per poder respondre adequadament davant la detecció o revelació d’un abús sexual d’un alumne. 

“Aquesta formació m’ha servit per entendre que existeixen situacions d’abús que surten dels paràmetres dels indicadors més comuns. L’experiència que ens van transmetre les formadores em va fer veure que cal ampliar la mirada i estar molt amatents davant de la sospita. Sens dubte, és una formació molt necessària tot i que en molts moments et remou intensament”. 

Gemma Marquet 

Mestra d’educació Primària a Jesuïtes Sarrià

Cada docent pot personalitzar els seus aprenentatges mitjançant diferents metodologies (situacions d’aprenentatge, treball per projectes, a través d’eines digitals, de formacions, de tallers, etc.), i molts d’aquests aprenentatges poden ser interdisciplinaris i, per tant, enriquidors per l’alumnat. És aquí on rau la importància de la formació permanent.