3 de juliol de 2023

Acte inaugural del "Diplomado en planificación curricular y metodologías activas en la educación técnico profesional" a la República Dominicana

L'acte inaugural del "Diplomado en planificación curricular y metodologías activas en la educación técnico profesional" ha aplegat personalitats del món educatiu del país centreamericà i al director de Jesuïtes Educació FP, Fernando Manzano.

Imatge
Logo de FP a Jesuïtes Educació

Aquest esdeveniment marca el començament d'una formació de 100 hores a distància en modalitat síncrona, que té com a objectiu capacitar el professorat dels Batxillerats Tècnics dominicans en la planificació curricular i l'ús de metodologies actives.

El Diplomado pretén promoure una lectura competencial dels currículums educatius, afavorint la formació integral dels estudiants i preparant-los per afrontar els reptes professionals del segle XXI. El programa de formació està dissenyat per brindar als docents les eines i estratègies necessàries per a una ensenyança més efectiva i dinàmica, basada en les metodologies actives pròpies de la Formació Professional.

Durant les 100 hores de formació, els participants exploraran diferents enfocaments i tècniques pedagògiques innovadores, com ara l'aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge cooperatiu, els projectes integradors, entre altres. Això permetrà als docents adquirir les habilitats i coneixements necessaris per aconseguir una educació tècnico-professional més interactiva i centrada en l'alumne.

El Diplomado en Planificación Curricular y Metodologías Activas en la Educación Técnico Profesional és fruit d'una col·laboració entre les autoritats educatives de la República Dominicana i experts en educació, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'ensenyament tècnic-professional a tot el país.

A partir d'ara, els participants del Diplomado es comprometen a dedicar-se intensament a aquesta formació per aprofundir en les metodologies actives i la planificació curricular competencial. Es espera que aquesta formació contribueixi a millorar la qualitat de l'ensenyament tècnic-professional a la República Dominicana, fomentant la preparació dels estudiants per al món laboral i impulsant el desenvolupament del país.

Aquest curs és una clara aposta per una educació més innovadora, flexible i adaptada als requeriments del mercat laboral actual, i s'espera que tingui un impacte positiu en la formació dels estudiants i en el futur del país.