3 de novembre de 2023

Experiència pedagògica Frontera Sud al Batxillerat

L’experiència pedagògica Frontera Sud es tracta d'una iniciativa de Fundació Jesuïtes Educació amb l'objectiu que l'alumnat de Batxillerat s'aproximi i conegui de forma crítica la realitat de les persones migrants. L'experiència culmina amb una estada a Ceuta en coordinació amb entitats locals de suport al migrant i amb el suport d'organitzacions de la Companyia de Jesús de suport a refugiats, com Migra Studium. Enguany, a l’estada a Ceuta, participen 41 alumnes i 7 educadors/es de les escoles jesuïtes de Catalunya

Imatge
Frontera Sud - Alumnes a l'experiència vivencial sonre el procés migratori

Un grup d'alumnes i d’educadors de la Fundació Jesuïtes Educació, la xarxa escoles jesuïtes a Catalunya, ha realitzat una estada a la ciutat fronterera de Ceuta, en el marc de l'experiència pedagògica Frontera Sud, una iniciativa amb l'objectiu que l’alumnat desenvolupi una mirada crítica cap a la realitat de la migració.

Durant els dies de l’estada a Ceuta han conegut la realitat en primera persona, s’han trobat amb joves migrants i han visitat la tanca fronterera amb el Marroc, punt simbòlic i neuràlgic d'aquesta realitat, on cada dia arriben al nostre país persones que fugen de conflictes, persecució o situacions econòmiques o climàtiques que deriven en crisis cronificades.

El desenvolupament de l'experiència pedagògica a Ceuta és la culminació del compromís pedagògic per comprendre la realitat de les persones migrants i refugiades i que les escoles jesuïtes a Catalunya duen a terme adequant les activitats i la implicació de l'alumnat a diferents etapes, sempre de manera coherent amb el moment d'aprenentatge i emmarcada en el projecte de recorregut vital que el model pedagògic ofereix.

Previ a Ceuta, els participants juntament amb la totalitat dels alumnes de Batxillerat, han acomplert activitats a les seves escoles per conèixer i aproximar-se a aquesta realitat, atenent diferents organitzacions d'atenció a refugiats, coneixent la realitat dels CIE o fent el recorregut que una persona migrant o refugiada ha de fer al nostre país per poder sol·licitar asil i protecció, per posar uns exemples.

Intensitat. Revelador. Duresa. Impotència...

Aquestes són algunes de les paraules que destaca l’alumnat participant de l’estada a Ceuta i la seva trobada amb joves migrants, molts de la seva edat, i de la visita a la tanca que separa el Marroc d’Espanya.