4 de maig de 2023

L'educació en el lleure, vital per al desenvolupament d'infants i joves

L'educació en el lleure és, avui dia, una realitat consolidada en la nostra societat. És innegable que en el procés educatiu d'un infant, adolescent o jove hi intervenen factors i elements diversos que comprenen des de l'Escola fins a la família, passant pels mitjans de comunicació i el grup d'iguals, perquè tots ells, d'una manera o l'altra, ho pretenguin o no, estan educant. És en aquest escenari educatiu complex on cal remarcar el paper que juga l'Educació No Formal (MENOF), és a dir, aquella que té lloc més enllà de l'horari escolar, als Casals d'Estiu i les Colònies, un paper que és cada vegada més acceptat i necessari, un  paper clau en la globalitat del procés educatiu. Però, us preguntareu, per què és tan important l'educació en el lleure per al desenvolupament dels infants?
Imatge
Al Campus Natura hi haurà activitats aquàtiques

El temps de lleure és essencial perquè es tracta d'un espai en què la persona pot realitzar-se tal com és mentre juga, participa i du a terme activitats en grup. És llavors quan l'acció educativa esdevé realment significativa i els aprenentatges sorgeixen de la pràctica i la vivència, no només dels llibres sinó també del joc. Sovint ens preocupa que els infants estiguin ben alimentats, que adquireixin coneixements a l'aula, però difícilment considerem possibilitar-los estones de joc creatiu i lliure, de descoberta per sí mateixos, espais per, simplement, jugar, riure i passar-s'ho bé. A vegades ens oblidem aquestes estones essencials per al desenvolupament harmònic de la persona.

 

Així doncs, podem dir que el lleure compleix una triple funció: de desenvolupament, de diversió i de descans; és el temps que va més enllà de les obligacions i les necessitats de l'individu, és l'activitat que la persona fa durant el seu temps lliure en comptes de rendir-se al consum passiu de videojocs, TV, etc. És un temps en què la persona és lliure i tria jugar.

 

Allò que defineix els nostres Casals d'Estiu de les escoles Jesuïtes és la voluntat de formar persones integrals per a una societat diferent. Creiem que l'educació és l'instrument que configura decisivament la nostra manera d'entendre el món i les nostres decisions, és per aquest motiu que el nostre compromís és educar en estreta col·laboració amb les famílies per tal que els alumnes descobreixin tot el seu potencial i desenvolupar un projecte vital personal.

 

És per això que des del Casals propis de cada escola, cerquem formar, mitjançant l'educació en el lleure, persones:

  • Conscients: que ponderen l'entorn, que reflexionen respecte al que passa al seu voltant, que tenen una mirada crítica i que donen respostes creatives.
  • Competents: capaces de desenvolupar-se en la complexitat del segle XXI, guiant-se per criteris basats en el sentit de la convivència i de la contribució a la transformació social seguint ideals i valors encaminats a construir un món més humà.
  • Compassives: persones capaces d'evolucionar des de sentiments de caritat i compassió vers un sentit de la justícia i de la solidaritat, que afavoreixin a canviar les estructures injustes.
  • Compromeses: persones que entenen que estem interconnectats entre nosaltres i amb la Terra.
  • Flexibles i obertes al canvi: que posseeixen la capacitat de pensar en els propis talents i d'adaptar-los a les situacions canviants, persones que entenen la vida com un procés d'aprenentatge permanent.
  • Globals i amb molts idiomes: persones capaces de relacionar-se i d'entendre la diversitat de punts de vista, les cultures diferents o els contextos complexos. Persones que entenen que el món és casa seva.
  • Multiculturals, sistèmiques i digitals: capaços d'aprendre el domini d'unes eines que estan transformant el món, i que són instrument del millor i del pitjor.
  • Autònomes, capaces de treballar col·laborativament i en xarxa: persones que entenguin el treball en equip com un camí vers la manera natural de treballar en un món en xarxa on poder desenvolupar el propi projecte vital i professional.
  • Amb espiritualitat i capacitat de conduir la pròpia vida: persones capaces de conduir la seva vida com a testimonis de l'obra de Déu. Implicats a conrear els seus talents i interessats a posar-los al servei dels altres, des d'una vida íntegra i plena. Cerquem formar persones que trobin la seva felicitat des de la inspiració interior i la realització exterior en el món que els envolta.

El lleure compleix una triple funció: de desenvolupament, de diversió i de descans; és el temps que va més enllà de les obligacions i les necessitats de l'individu.