8 de març de 2023

A Jesuïtes Educació formem dones i homes per ser ciutadanes i ciutadans globals

Un dels àmbits que contempla la Ciutadania Global és l’equitat de gènere i la coeducació.

La Ciutadania Global pot ser un terme relativament nou, però l'aspiració d'educar en una dimensió global fent del món la casa de tots i totes enfonsa les seves arrels en la pròpia experiència de Sant Ignasi i els seus primers companys.

Imatge
Grup de nens i nenes, alumnes de l'escola de Jesuïtes Sarrià

Durant aquests 500 anys, l'educació jesuïta sempre ha pretès formar persones capaces de treballar en tota mena de fronteres amb l'ànim de diluir-les, bastir ponts i evitar separacions i discriminacions. Aquesta missió és conseqüència i continuació del treball desenvolupat per la Companyia de Jesús al llarg de tots aquests anys matisant i ampliant la seva missió per a servir millor els desafiaments i requeriments del món a cada moment. La Ciutadania Global té múltiples dimensions i contempla cinc àmbits d’actuació:

  • Justícia global i drets socials, el dret de totes les persones a viure amb dignitat
  • Interculturalitat i inclusió, amb el compromís en la lluita de qualsevol tipus de discriminació
  • Desenvolupament humà sostenible, amb el respecte a tots els éssers humans i la cura de la casa comuna 
  • Participació democràtica, amb valors d'igualtat, de ciutadania crítica, de justícia social i econòmica, de democràcia, que neixen de la dimensió transcendent i la dignitat de cada persona
  • Equitat de gènere i coeducació, amb el compromís per la igualtat de drets i oportunitats

Equitat de gènere i coeducació: una qüestió de drets

Formar dones i homes per als altres implica assumir la tasca d'educar persones que tinguin la llibertat i la capacitat d'explorar el sentit de la seva vocació, sense estar condicionades per rols i estereotips de gènere.

Com escola coeducativa impulsem a cada persona a aconseguir el seu màxim potencial i a comprometre's per la igualtat de drets i oportunitats. Treballant per l'equitat de gènere fem camí per a aconseguir-la.

I és que l’escola és un dels més importants agents de socialització; i la coeducació, l'eina que afavoreix que totes les persones siguin formades per igual en un sistema de valors, comportaments, normes i expectatives que no estigui jerarquitzat en funció del sexe.

La Declaració Universal dels Drets Humans i els ODS

El 10 de desembre de 1948 l’Assemblea General de les Nacions Unides aprovava i proclamava la Declaració Universal dels Drets Humans amb una recomanació “que fos divulgada, exposada, llegida i comentada, principalment a les escoles i demés establiments d’ensenyament”.

El 25 de setembre de 2015, 193 països es varen comprometre amb els 17Objectius de Desenvolupament Sostenible -ODS- de les Nacions Unides i el seu compliment per a l'any 2030. Els objectius persegueixen la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu de l'Agenda 2030 necessita de l'educació per dotar totes les persones dels coneixements, les competències i els valors necessaris que els permetran viure amb dignitat, construir les seves pròpies vides i contribuir a les societats en què viuen.

A les nostres escoles eduquem i formem persones compromeses, conscients, competents i compassives. Treballem per la dignitat d’homes i dones i la igualtat d'oportunitats tot cercant el bé comú en un món més just, la nostra raó de ser com escoles jesuïtes del segle XXI.